Fuzûlî Divanından
Gel, gül, dedi, bülbül güle; gül, gülmedi gitti
Gül, bülbüle; bülbül, güle yâr olmadı gitti.

Fuzûlî Divanından
Her kimin âlemde mikdârıncadır tab'ında meyl.

(Bir kimsenin ne kadarlık adam olduğu, eğilim gösterdiği şeyden bellidir.)