Kişisel kitap arşivinizi oluşturmak, okurları, kitapları, yazarları ve konuları takip etmek için 2milyon+ okurun arasına katılın.
Akış
Ara
Paylaş
Popüler
Keşfet
Alışveriş
Ne Okusam?
Kitaplar
Yazarlar
Okurlar
İncelemeler
Alıntılar
Son olarak birkaç noktaya daha değinelim: Birincisi, na­sıl ki, Çince bilmeyen bir topluluğa Çince bir konuşma yap­ mak, dinleyenler açısından bir ses yığını, hatta bir gürültü­ den ibaret ise, kavramları tecrübe etmemiş, deneyimlememiş,bilinç içeriği haline getirmemiş bir kişi...
İhsan Fazlıoğlu
Sayfa 110 - Papersense Yayınları
Din, felse­fe, sanat ve bilim arasındaki çatışma çoğu insanları rahat­ sız eder. Halbuki bu dört etkinlik de insanın doğasından kaynaklanır; dolayısıyla bir duyuş olarak ortadan kaldırı­lamaz, birbirlerine indirgenemezler. Aralarındaki çatışma da son derece doğal ve insanidir;...
lnsan'ın en önemli kor­ kusu var-olma, var-oluş korkusu değildir; yok-olma, yok­ oluş korkusudur; çünkü insan ölüme doğru yaşar.
İhsan Fazlıoğlu
Sayfa 108 - Papersense Yayınları
Maddeyi idrak ka­ biliyeti yüksek insanlar bilginler iken, manayı idrak kabili­ yeti yüksek insanlar arifler/sufilerdir; ikisini birlikte idrak edenler ise hakimlerdir.
İhsan Fazlıoğlu
Sayfa 105 - Papersense Yayınları
"Akıl, taş kadar maddi; taş da, akıl kadar manevidir. "
İhsan Fazlıoğlu
Sayfa 105 - Papersense Yayınları
10bin öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.