Büşra Semerci, bir alıntı ekledi.
12 Mar 11:15

Ne diyordu üstad, "Kim var !" denilince sağına soluna bakmadan, "Ben!" diyebilen bir gençlik.(Necip Fazıl Kısakürek)

Çanakkale Savaşları ve Gezi Rehberi, Talha Uğurluel (Sayfa 69 - Timaş)Çanakkale Savaşları ve Gezi Rehberi, Talha Uğurluel (Sayfa 69 - Timaş)
m a v i k o a l a, bir alıntı ekledi.
 06 Mar 01:31

Hem der: Ey insan! Sen kendine mâlik değilsin. Sen, kudreti nihayetsiz bir Kadîr, rahmeti hadsiz bir Rahîm-i Zât-ı Zülcelâlin memlûküsün. Öyle ise, sen kendi hayatını kendine yükleyip zahmet çekme. Çünkü hayatı veren O'dur, idare eden de O'dur. Hem dünya sahipsiz değil ki! Sen kendi kafana dünya yükünü yüklettirerek ehvâlini düşünüp merak etme. Çünkü onun sahibi Hakîmdir, Alîmdir. Sen de misafirsin; fuzulî olarak karışma, karıştırma.

Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said NursîGençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî
Bu gün ne okusam, bir alıntı ekledi.
22 Şub 13:13

Evet gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyatı dinler... His ve heves ise kördür, akibeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder. Bir dakika intikam lezzeti ile katleder, seksen bin saat hapis elemlerini çeker. Ve bir saat sefahet keyfiyle bir namus mes'elesinde; binler gün hem hapsin, hem düşmanın endişesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahvolur. Bunlara kıyasen bîçare gençlerin çok vartaları var ki: En tatlı hayatını, en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar.

Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said NursîGençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî
Abdulaziz Altekin, bir alıntı ekledi.
12 Şub 13:57 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Sizdeki gençlik kat'iyyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi' olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem âhirette kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiye-i İslâmiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak iffet ve namusluluk ve taatte sarfetseniz, o gençlik manen bâki kalacak ve ebedî bir gençlik kazanmasına sebeb olacak.

Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 29)Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 29)
Abdulaziz Altekin, bir alıntı ekledi.
12 Şub 13:55 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Madem hakikat budur. Ve madem her güzel, güzelliğini sever ve elinden geldiği kadar muhafaza etmek ister ve bozulmasını istemez. Ve madem güzellik bir nimettir. Nimete şükredilse manen ziyadeleşir. Şükredilmezse değişir, çirkinleşir. Elbette aklı varsa, hüsün ve cemalini günahları kazanmak ve kazandırmak ve çirkin ve zehirli yapmak ve o nimeti küfran ile medar-ı azab bir surete çevirmekten bütün kuvvetiyle kaçacak. Ve o fâni, beş-on senelik cemali bâkileştirmek için, meşru' bir tarzda istimal ile, o nimete şükredecek. Yoksa ihtiyarlıkta uzun zaman istiskale maruz kalıp, me'yusane ağlayacak.
Eğer terbiye-i İslâmiye dairesinde, âdâb-ı Kur'aniye zînetiyle o cemal güzelleştirilse; o fâni hüsün, manen bâki kalacağı ve Cennet'te hurilerin cemalinden daha şirin ve daha parlak bir tarzda kendine verileceği hadîste kat'iyyetle sabittir. Eğer o güzelin zerre mikdar aklı varsa, bu güzel ve parlak ve ebedî neticeyi elinden kaçırmayacak...

Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 26)Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 26)
Abdulaziz Altekin, bir alıntı ekledi.
12 Şub 13:50 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Şeytan kumandasına verilen fırkalardan en dehşetlisi; yarım çıplak hanımlardır ki, açık bacağıyla dehşetli bıçaklarla ehl-i imana taarruz edip saldırıyorlar. Nikâh yolunu kapamağa, fuhuşhane yolunu genişlettirmeğe çalışarak; çokların nefislerini birden esir edip, kalb ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar. Belki o kalblerden bir kısmını öldürüyorlar. Birkaç sene nâmahrem hevesatına göstermenin tam cezası olarak; o bıçaklı bacaklar Cehennem'in odunları olup, en evvel o bacaklar yanacaklarını ve dünyada emniyet ve sadakatı kaybettiği için, hilkaten çok istediği ve fıtraten çok muhtaç olduğu münasib kocayı daha bulamaz. Bulsa da başına bela bulur. Hattâ bu hâlin neticesi olarak o âhirzamanda, bazı yerlerde nikâha rağbetsizlik ve riayetsizlik yüzünden, kırk kadına bir erkek nezaret edecek derecede ehemmiyetsiz, sahibsiz, kıymetsiz bir surete gireceği, hadîsin rivayetinden anlaşılıyor.

Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 25)Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 25)
Abdulaziz Altekin, Gençlik Rehberi'yi inceledi.
07 Şub 08:36 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Özellikle günümüz gençlerinin okuması gereken bir eser. Teknolojinin bataklığına saplanmış, karanlık ellerin avucunda hapsolmuş gençlerimiz maalesef yarından bihaber gayesiz yaşamaktadırlar. Halbuki yeryüzüne inmemizin bir amacı vardı. İnsanı uykudan uyandıran bir eser. Okumanızı tavsiye ederim.

Hümeyra, bir alıntı ekledi.
21 Oca 22:44

Eğer iman vesikası olmazsa ve beratı ve senedi olan itikadı sağlam bir surette elde etmezse, o davayı kaybeder. Acaba bu kaybettiği şeyin yerini hangi şey doldurabilir?

Gençlik Rehberi, Bediüzzaman Said NursîGençlik Rehberi, Bediüzzaman Said Nursî