"Acılar diniyor, anılar köreliyor." Uykusuzluk çeken adam Lucas'a bakıyor. "Diniyor, köreli­yor dedim, evet, ama kayboluyor, demedim."
8
Beğeni
kamera
;