Giriş Yap
113 syf.
Yazar kitabını iki kısma ayırmış. İlk kısımda ; İmtihan Edebini başlıklar altında toplamış. Öncelikle kulun Allah'a yönelmesini ve bununda ilk adımının nasuh tevbe olduğunu vurgulamış. Ardından Allah'ın emrine rıza göstermek, sabır, muhasebe, amel, dili kontrol etmek-tutmak, adaletli olmak gibi edepleri kısa ve öz anlatmış. Ibn Kayyım'dan alıntılara da yer vermiş. İkinci kısımda ise Sekinet'i anlatmış. Peygamberimiz (sav) sekinet'ni, Rıdvan Beyatını, Hudeybiye antlaşmasını, Huneyn Gazvesini, Zaferle gelen sekinetlere, musibet anında sekinete, huzur halinde sekinete değiniyor.. Genellikle ayet ve hadislerden örnekler vermiş. Güzel, okunabilir bir kitap.
Edeb ve Sekinet
9.7/10 · 9 okunma