Necip Fazıl'ın aksiyoner kişiliği, cehdinin özgünlüğü,haysiyetli duruşu, İslam medeniyetinin içinden konuşan bir şahıs olması, cesareti ve çileli hayatı onu bir döneme damgasını vuran tarihi bir şahsiyet haline getirmiştir.