Zarifoğlu şiiri, alabildiğine tabiata uygun düşer. Yer yer depremlerin, kaymaların, vadilerin, tepeliklerin, köylerin, kasabaların, şehirlerin ve uçsuz bucaksız sıra dağların, yalçın kayaların eteklerine süzülen bir kartal edasıyla şiirlerini derler, toplar ve savurur.

Serbesttir ama başıboş değildir.
Moderndir ama kendi içinde insanı saran, ve sarmalamakla sarsmak arasında gelgitler taşır. Hem sarar hem de sarsar.