1979 yılında İsrail'le Mısır arasında barış imzalandı. 1990 yılında ise FKÖ(Filistin Kurtuluş Örgütü) ile İsrail barış görüşmelerine başladı. Ürdün nehrinin batı yakasındaki topraklar Filistinlilerin kontrolüne bırakıldı. Ancak burası Filistin nüfusunu barındıramayacak kadar küçük bir bölgeydi. Dolayısıyla savaşın bitmesi için yeterli koşullar oluşmamıştı. Ve İsrail, Filistinlileri yok etme politikasında ısrar ediyordu.