Anne babalar çocuklarına hayatı öğretmek ve kendi başına yaşamda kalabilmek adına öncelikle kendileri olabilmeyi öğretmelidirler.
Buna olanak tanımalıdırlar. Bunu başarabilmenin en iyi yolu ise çocuklarının 'evet' ve 'hayır' diyebilecek olgunluğa sahip olmalarını sağlayabilmektir.