160 syf.
Festival Yayıncılığın dünya dinleri serisinden Şamanizm;

Kitaba dair olumsuzluklardan başlarsam; çok sayıda kelime baskı hatası, aynı sayfa tekrarları, kimi yerlerde kes-kopyala-yapıştır mantığı izlenimi, konunun akışının düzensizliği ve kişisel olarak en katlanılmaz gördüğüm ingilizce kelime devşirme ve evcilleştirme gereksizliği o kadar ikame edilebilinecek sözcük varken.

Olumlu tarafları ise; kitabın başı sıkıcı gelsede yarısından sonraki bölümler bilgilendirme açısından doyurucuydu. "TENGRİCİLİK" ve "KAM"larla ilgili detaylar ilginçti. Felsefesi, ayinlere katkıda bulunan aletlerin, giysilerin, görsellerin, sembollerin açıklaması ve kullanımı detaylandırılmış. Diğer dinlere ve toplumların kültürlerine etkileri iyi örnekleklendirilmiş. Bize yansımasına gelince misaller; Tengricilik inancına göre ruhun bedeni 40 gün sonra terketmesine mukabil inancımızdaki ölünün ardından Kuran okunması, yeni doğum yapmış kadınlara kırmızı kurdela bağlanmasının Albız denilen kötü ruhu kovduğunun kökeni, nazar, kurşun dökme, gidenin ardından su dökülmesi, ağaçlara çaput bağlamak, türbelere mum dikmek, köpek ulumasının uğursuzluğu vb. düşünce ve uygulamalar gibi.

Kamların ve Tengrilerin görevleri, insan-ruh-doğa arasındaki uyum ve uyumun sürekliliğinin o dönemin insanların yaşamındaki önemi ve değeri anlatımın esas konuları.

KEYİFLİ OKUMALAR.