Ölümüm yüz milyar yaşında, bu bakımdan herkesinkiyle eşit, yaşamım ise kırk sekiz yaşında; burada ve her yerde bunun bir sonu olup olmadığını ve bu sona ulaşmak için ne kadar zaman kaçmak gerektiğini bilmediğimi söylüyorum.