Önyargı, her çeşit bilgi ve değerlendirmelerden yoksun olarak üretilen olumsuz tutumdur. Kısaca araştırma ve inceleme yapılmadan ileri sürülen peşin hükümdür.
Salih Güney
Sosyal Psikoloji adlı kitabı