Carlyl'a göre; millet, cansız bir çamur tabakası gibidir. Eğer bir sanatçının eline geçmeyecek olursa, sonsuza kadar şekilsiz ve hareketsiz kalır. Fakat Sezar, Napoleon, Büyük Petro, Sokrat, Hz. Muhammed gibi bir sanatçı, bir büyük adam, bir kahraman, bir peygamber çıkıp da bu çamuru eline alırsa, ona istediği şekli kazandırabilir.
Grigory Petrov
Sayfa 10 - Kitap Zamanı