...Daha derdini anlatmaya başlar başlamaz, müdür hemen sözünü keserek:
'Bugün meşgulum, yarın gel ' derdi.
Zavallı vatandaşımız:
"Rica ederim, ben çok uzaktan geldim.' Diyecek olur ancak yine de müdür:
'Yarın dedik ya kardeşim! Laf anlamıyor musun?' Diyerek onu paylardı. Güç bir durumda kalan vatandaşımız:
"Ama benim param yok! Daha fazla bekleyemem."
Dediğinde ise müdür:
'Size yarın dedik! Hadi dışarı!' Diye sözünü keserek onu dışarı atardı.
Bundan sonra, dairesinden çıkan memur, hemen bir eğlence yerine koşar; su gibi pahalı şaraplar akıtır, kısa süre içinde çevresinde bir çok kadın toplanırdı. Ancak böyle bonkör bir hayat için çok para gereklidir. İşte bu yüzden mühim devlet meseleleri, bu batakhanelerde çözülürdü.
Grigory Petrov
Sayfa 33 - Kitap Zamanı