Türk coğrafyasındaki bölünmeleri, emparyalist ülkelerin nasıl sempati topladığını, halkların nasıl öz kimliklerinden uzaklaştığını bölgeleri ziyaret ederek, gözlemlerini aktararak dikkatimizi çekmeyi başaran bir eser.