...Bir edebi metin okunur ve geri planda müzik ile ona eşlik edilir. Bu eşlik, bestelenmiş bir edebi metnin sazlarla aynı melodiyi paylaşmasından farklı bir tını ve ritm duygusuna sebep olur. Bu beraberlik, tıpkı hayat gibidir ve hayatın gerisinde hep bir fon müziği duyulur.