Babaerkil bir toplumda gençken, sizi aile ısıtır, korur, ama aynı zamanda geleneklerin, örf ve adetlerin tutsağı olursunuz. Sevme özgürlüğü için pazarlık edilir.
Edisa Palikuca
Sayfa 48 - Varlık Yayınları