79 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10
İmam-ı Azam Ebu Hanife ile anılan Numan Bin Sabit Mezhep imamımızdır.
Bu lakap çağdaşları arasında seçkin bir yere sahip olduğu için verilmiştir.
İslam Hukuku ve özellikle ictihad konusunda çığır açmıştır.
Devrin en ileri gelen Alimlerinden olan Hammad'ın da öğrencisidir.
Okuduğum bu çalışması fıkha büyük katkı sağlamıştır.
Ehl-i Sünnet akidesinin de temel taşıdır.
Şunu özellikle belirtmem gerek ki;
Doğru itikat ile yapılan az bir amel,
yanlış itikat ile yapılan çok amelden faydalıdır düsturunu eserde mezhep imamımız yansıtmıştır.
İslami İlimlerde akaid temel taş olup her müslüman kardeşimin okuması gerekir diyerek hürmetlerimi sunuyorum.