1000Kitap Logosu

Din

21,1bin Takipçi
TAKİP ET
İslam tarihinde ilk dört halife, hiçbir şekilde kral ya da sultan değildi. Onlar halk tarafından seçilmişlerdi. Hilafetin intikali, açık ifadelerle İslamî bir siyasi müessese olarak tasdik edilmiş olan seçim uygulamasının terk edilmesini temsil etmektedir.
Kullarım sana, benden soracak olurlarsa, şüphesiz ki ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim. (Öyleyse) onlar da benim davetime icabet etsinler ve bana iman etsinler ki (akıl, doğruluk ve olgunluk sahibi olan) rüşt ehlinden olsunlar. (2/Bakara, 186)
Çocukluğumda köyümüzde ve ailemizde en çok duyduğum nitelemelerdendi "Biz Bektaşi meşrebik" sözü. Rahmetli dedem "Biz ehlisünnet mezhebik, Bektaşi meşrebik" derdi sık sık. İçinde yaşadığımız coğrafyada Hz. Ebubekir ve Hz. Ali yolunu farklılaştıranlara inat o, Hâcegân yolunun bunları yekpareleştirdiğini belirtir, Ahmet Yesevi ve Hamedani üzerinden Nakşiliğin ve Bektaşiliğin nasıl bir birlik arz ettiğini israrla anlatırdı. Meşrepteki farklılığın mezhepte farklılık olsa da dinde farklılık olmadığının altını çizerdi. Çünkü aynı yolu farklı yürümek başka olsa da maksut ve gaye başka değildi.
Fazla kaptırma kendini İnsanoğlu! Dünya hayatının en kısa özeti şudur: Sonunda bize döneceksiniz. Ankebût, 57
10bin öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.