• 288 syf.
  ·Beğendi·Puan vermedi
  Okurken zaman zaman ağlayacağınız, zaman zaman tebessüm edeceğiniz, okunması gereken kitaplardan biri. Kusursuz, akıcı bir üslup ile anlatılmış harika bir eser.
  Cehennemde vücudum büyüsün tâ ehli imana yer kalmasın."  Hazreti Ebubekir r.a
  Rabbim şefaatlerine nail eylesin.
 • 510 syf.
  ·6 günde·Beğendi·10/10
  Akıcı ûslubu ve kolay anlaşılırlığıyla en küçük detayına kadar titizlikle yazılmış,uluslararası kabul görmüş ''siret ödülü''ne layık görülmüş muazzam bir eser.iyi okumalar.
 • 96 syf.
  ·1 günde·8/10
  Putperest bir toplumda yetişmesine rağmen putlara tapmamış. Hz. Ebubekir vesilesiyle Müslüman olmuştur. İlk müslümanların çektikleri acıları o da çekmiş akrabalarından işkence görmüş buna rağmen davasından vazgeçmemiş. Zübeyr, Allah yolunda kılıcını çeken ilk kişiydi. Hz. Peygamber'in katıldığı bütün gazvelerde yer almıştır.
  Cemel savaşında vefat etmiştir.
 • 304 syf.
  ·Puan vermedi
  Momo bir kız çocuğu. Ama öyle böyle değil hani, biraz farklı. Anne, baba veya ailesinin en ufak bir ferdine kadar ayrıntı yok. Momo'nun en güçlü yanı dinlemek ve bu sayede dertlerini anlatmaya gelen dostlar edinir kendine. Ama bir gün zaman hırsızları (şeytan) çıkagelir. Momo kaçıp gider yol göstericisi kaplumbağa (kıtmir) ile farklı bir boyuta geçer (mağara). Hora usta zamanı dağıtır (melek). Ama zamanı yaratan bir ilah var ( Tanrı). Momo zaman hırsızlarından kaçan Ashabı kehf. Momo dünyaya döner zaman ilerlemiş. Herkes dağılmış olur. Hak ile batılın savaşını okumaya hoş geldiniz. Bu bir masaldır efendim. Ve masallar çocuklara anlatılır. Ancak momo biraz da yetişkinlere selam çakmış sanki. Ve her masalın sonunda iyiler kazanır.
 • Kitabı belki mantık çevçevesinde yazılmış diye okumaya başladım. Yarısına kadar da okudum ama okumak değil de çile olarak gelmeye başladı. La ilâhe illallah bu kitaptaki kadar tağut,şirk ve kafir üçlemesi ile anlatılacak kadar basit birşey değil. Sanki tevhid sadece siyasal konulardan ibaretmiş gibi anlatılıyor. Kitap insanın kafasını bulandırmaktan başka hiçbir şeye yaramıyor. Tevhid kelimesini duyunca korkmak nedir bilir misiniz? Yine aynı şeylerden bahsedilecek bunaltısı nedir bilir misiniz? Bu kitabı tevhidin ne manaya geldiğini bilmeyen birinin okumasını tavsiye etmiyorum.
 • 143 syf.
  ·6 günde·Puan vermedi
  İmam Kudai Muamelata dair hadisleri toplamış çoğunluğu iman ibadet değil de ahlak, karakter, iyilik, hayır gibi konuları hadislerin ilk kelimesinin ilk harfini baz alarak ayırmış. Sözlük okur gibiydi biraz.
  Özellikle insanlarla nasıl olmamız gerektiği davranışımız duruşumuz nasıl olmalı onu öğreten hadisleri toplaması sebebiyle de çok kıymetli. hayatını sorunsuz yaşamak isteyenlere rehber niteliğinde..
 • 634 syf.
  ·31 günde·10/10
  Es-selam kitapseverler

  Kuran meal-tefsir okumak uzun zamandır düşündüğüm ama bir türlü nasip olmayan bir şeydi.
  Bu Ramazan dönemi benim için ayrı güzellikte oldu hem uzun tedavi sonucunda bebeğimin müjdesini aldım hemde bu vesileyle meal-hatim beraber bitirme fırsatını yakaladım.Böylece bebeğimin ilk duyduğu sözler Allah kelâmı oldu.
  Mealin kısa öz anlaşılır olması da ayrı güzellikte idi.
  Her güne bir cüz ve meal okumak ve sonrasında notlar almak..
  Buraya da o notlardan bir bölüm ekleyerek bitireyim.

  KUR'AN DA GEÇEN MÜ'MİNLERİN ÖZELLİKLERİ

  ✔İnsanlar arasında adaletle hükmederler. / En’am-151.

  ✔ Allah’a asla şirk koşmazlar. / Furkan-68

  ✔ Namuslarını (ırzlarını) korurlar. / Furkan-68

  ✔Hakkı bile bile gizlemezler. / Bakara-44

  ✔Namazlarını huşu içinde ve doğru olarak kılarlar. / Mü’minun 2,9

  ✔Anne ve babalarına “öf” bile demezler. / İsra-23

  ✔ Boş şeylerden tümüyle yüz çevirirler. / Mü’minun -3

  ✔ Mallarıyla ve canlarıyla cehd ederler/çabalarlar. Tevbe-5

  ✔ Asla zanda bulunmazlar. / Casiye -24

  ✔ Cahillerle asla tartışmazlar. / Furkan-63

  ✔ Kınayıcının kınamasından korkmazlar. / Maide-54

  ✔ Asla yalan söylemezler. / Mü’minun-8

  ✔Emanetlerine ihanet etmezler. / Bakara-177

  ✔ Söz verdiklerinde sözünde dururlar. / Bakara-177

  ✔ Zekâtlarını hakkıyla verirler. / Bakara-177

  ✔ Yetimin hakkını asla yemezler. / Nisa-2

  ✔Yolda kalmışlara yardım ederler. Bakara-177

  ✔ Kafirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidir. / Fetih-29

  ✔İnsanların kusurlarını affederler. / Al-i İmran-135

  ✔Yalnızca Allah’a dayanıp güvenirler. / Tevbe-20

  ✔(Savaş gerektiği zaman) Kâfirler ile Allah yolunda savaşırlar. A.imran-28

  ✔ Darlıkta da bollukta da infak ederler. A.İmran-133

  ✔Kızdıkları zaman öfkelerini yenerler. A.İmran-133

  ✔ Başkalarının ilahlarına sövmezler. En’am-108

  ✔ Haksız yere bir cana kıymazlar. / En’am-151

  ✔ Allah’ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. / Al-i İmran-199

  ✔Zinaya asla yaklaşmazlar. / Mü’minun -5

  ✔ İnananlara ‘sen mü’min değilsin’ demezler. / Nisa-94

  ✔ Rasullerden hiçbirini birinden ayırt etmezler. / Bakara-136

  ✔ Yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler. / Furkan-63

  ✔Ölçüyü ve tartıyı doğru olarak yaparlar. / En’am-52

  ✔Helal ve temiz olan şeylerden yerler. / Bakara-168

  ✔Asla yalan şahitlik yapmazlar. / Furkan-72

  ✔ Dillerini eğip bükerek (geveliyerek) Allah adına yalan konuşmazlar. / Nisa-135

  ✔ Allah’ın adı anıldığında kalpleri ürperirler. / Enfal-2

  ✔ Yoksulluk yüzünden evlatlarını öldürmezler. / En’am-151

  ✔Yeminlerini hiçbir zaman bozmazlar. / Nahl-91

  ✔Adaklarını yerine getirirler. / İnsan-7

  ✔ Allah’ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar. / Ra’d-20

  ✔ Yakınlarına (akrabalarına) yardım ederler. / Bakara-177

  ✔Yolda kalmışlara ve hastalara yardım ederler. / Bakara-177

  ✔ Yoksullara ve esir düşenlere yardım ederler. / Bakara-177

  ✔Zorda, darda ve savaş anlarında sabrederler. / Bakara-177

  ✔ Verilen rızıktan yerli yerince harcarlar. / Enfal-3

  ✔ Kuranı ağır ağır düşünerek okurlar. /Müzemmil /4

  ✔Dinde zorlama ve baskı yapmazlar./ Bakara/ 256

  ✔İnsanlara iyiyi emreder, kötülükten de alıkorlar. / Enfal-71

  ✔Açıklanınca hoşlarına gitmeyecek şeyleri sormazlar. / Maide-101

  ✔ Yapacakları işlerde kendi aralarında danışırlar. / Şûra-38

  ✔ Gerçekten felaha kavuşanlardır. / Mü’minun-1

  ✔ Müminler ancak Allah'a kulluk eder, yalnız ondan yardım dilerler. (Fatiha/5)

  ✔ Allah'tan korkup-sakınırlar, yasakladığı şeyleri yapmaktan çekinirler.
  (Âl-i İmran/102)

  ✔ Yalnızca Allah'a güvenirler. Ondan başka kimseden korkmazlar.
  (Bakara/249)

  ✔Allah'a şükrederler. Darlıkta ya da bollukta üzülmez ya da böbürlenmezler.
  (Bakara/172)

  ✔Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırlar.
  (Hucurat/15)

  ✔ Kur'an'a kuvvetle bağlıdırlar. Tüm hareketlerini Kur'an'a göre düzenlerler. İnsanları Kur'an'a ile uyarırlar.
  (A'raf/170)

  ✔ Allah'ın her şeyi gören ve işiten olduğunu bilir, sürekli Allah'ı hatırda tutarlar.
  (Âl-i İmran/191)

  ✔ Allah karşısında acizliklerini bilirler. Mütevazidirler.
  (Bakara/286)

  ✔ Her şeyin Allah'tan olduğunu bilirler. Telaşa kapılmaz, serinkanlı ve tevekküllü davranırlar.
  (Tevbe/51)

  ✔ Asıl hedefleri ahireti kazanmaktır. Ancak dünya nimetlerinden de faydalanır, dünyayı yaşanabilir hale getirmek için çalışırlar.
  (Nisa/74)

  ✔ Sadece Allah'ı ve müminleri dost ve sırdaş edinirler.
  (Maide/55-56)

  ✔ Akıl sahibidirler. Sürekli dikkatli ve uyanıktırlar. Devamlı olarak müminlerin ve dinin lehine akılcı hizmetler yaparlar.
  (Mümin/54)

  ✔ İnkarcılara karşı büyük bir fikri mücadele verirler. Yılmadan, gevşemeden mücadelelerini sürdürürler.
  (Enfal/39)

  ✔ Hakkı söylemekten çekinmezler. İnsanlardan çekindiklerinden dolayı gerçeği açıklamaktan geri kalmazlar. Kınayıcıların kınamasından korkmazlar.
  (Maide/54, 67)

  ✔Allah'ın dinini tebliğ ederler. Çeşitli biçimlerde insanları Allah'ın dinine davet ederler. (Nuh/5-9)

  ✔Baskıcı değillerdir. Merhametli ve yumuşak huyludurlar.
  (Nahl/125)

  ✔Öfkelerine kapılmazlar, hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar.
  (Âl-i İmran/134)

  ✔Güvenilir insanlardır. Son derece güçlü bir kişilik sergiler, etraflarına da güven telkin ederler.
  (Duhan/17-18)

  ✔ Onlar güzel ahlak sahibidirler. Kalem/4

  ✔Eşleriyle iyi geçinirler. Nisa/19

  ✔Zulümden ve öldürülmekten korkmazlar. Zorluklara katlanırlar.
  (Ankebut/2-3,Tevbe/111)

  ✔ İnkarcıların saldırı ve tuzaklarıyla karşılaşır, alaya alınırlar. (Bakara/14, 212)

  ✔ Hiçbir şeyi Allah'a denk ve benzer tutmazlar. (İhlâs/4)

  ✔ İnkarcılara karşı tedbirlidirler. (Nisa/71, 102)

  ✔Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinmişlerdir. (Fatır/6)

  ✔ Münafıklara karşı mücadele eder, münafık karakterlilerle birlikte olmazlar. (Tevbe/83, 95, 123)

  ✔İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar. (Ahzab/60-62)

  ✔ İçki, kumar ve fallardan uzak dururlar. Maide/90

  ✔ İman etmeyenlerin gösterişli yaşantısına özenmezler. (Kehf/28)

  ✔Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler. (Hac/41)

  ✔ İbadetlere titizlik gösterir, namaz, oruç ve benzeri ibadetleri dikkatle yerine getirirler. (Bakara/238)

  ✔ Çoğunluğa değil, Allah'ın verdiği kıstaslara uyarlar. (Enam/116)

  ✔ Allah'a yakınlaşmak, iyi bir mümin olmak için gayret sarfederler. (Maide/35)

  ✔ Kuranı aralarında hakem yaparlar. Enam/114

  ✔ Atalarına körü körüne uymazlar. Kur'an'a göre hareket ederler. (İbrahim/10; Hud, 11/62, 109)

  ✔ İsraftan kaçınırlar. (Enam/141)

  ✔ İffetli davranırlar ve Allah'ın istediği şekilde evlenirler. (Müminun/5-6; Nur, 24/3, 26, 30)

  ✔ Dinde aşırılığa kaçmazlar. (Bakara/143; Nisa, 4/171)

  ✔ Fedakardırlar. (İnsan/8)

  ✔ Temizliğe dikkat ederler. (Bakara/125, 168)

  ✔ Müminlerin arkasından konuşmaz, kusurlarını araştırmazlar. (Hucurat/12)

  ✔ Haset etmekten kaçınırlar. (Nisa/128)

  ✔ Allah'tan bağışlanma dilerler. (Bakara/286)

  ✔ Kuranı ağır ağır düşünerek okurlar. Onunla diri olanları uyarırlar. Müzemmil /4 yasin/70

  ✔ Birbirlerini ötekileştirmez, aşağılamaz, karalamaz, kötü isimlerle çağırmazlar. Hucurat/11

  ✔ Akıllarını kullanırlar. Yunus/100

  ✔ Onlar birbirlerine selam verir, esenlik dilerler. Nisa/86

  ✔ Onlar sözü dinler en güzel söze uyarlar. Zümer/18

  ✔ Onlar yumuşak, kibar ve zarif konuşurlar. Taha/44 isra/23 bakara/83

  ✔Sadece Rabbini yüceltirler...
  Müddessir/3

  Rabbim bizleri bu özelliklere sahip hakiki mümin kullarından eylesin...Amin.
 • 240 syf.
  ·Beğendi·8/10
  Kitabın mukaddimesinde ümmetin yetmiş üç fırkaya ayrılacağı hadisi (İbn Mâce, “Fiten”, 17; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 1) aktarılmakta, Ehl-i sünnet olarak isimlendirilen ve müslümanların çoğunluğunu temsil eden (es-sevâdü’l-a‘zam) bu gruba dahil olabilmenin altmış bir şartı sıralanmaktadır. Sistematik bir yapı arzetmemekle beraber eserin muhtevasını oluşturan altmış bir mesele ilâhiyyât, nübüvvât, sem‘iyyât ve hilâfet bahisleri yanında bazı fıkhî konuları da içermektedir
 • Insan ezelden ebede giden bir yol ustunde ilerleyen yolcudur. Ustad, kendisi icin ici diken dolu fıçı benzetmesini kullanir dusunsel boyutlar icin. Bu eserinde bu benzetmesinin yansimasini gormek mümkündür. Kitap 53 kisa hikayeden mutesekkildir. Hikayelerin temel temasi ise varolussal sancilardir. Cilesi cekilmemis hicbir bilgi ve soz yakin mesabesinde degildir insan icin. Necip fazil'in eserlerinde cilesi cekilen bir cok kavramin varligini goruruz. Insan olmanin sancilarini, icimozde yasadigimiz ve belki yansitamadigimiz kavgalarimizin, hesaplasmalarimizin, pismanliklarimizin, aliskanliklarimizin veciz ifadelerle tanimlamalarina rastlariz. Eseri okurken her bir hikayede kendi ic dunyamin koridorlarinda gezindim. Detaylar icinde kaybolan zihnin acilarini tekrar duyumsadim. Insanin hayati boyunca hep ince sinir cizgileri ucunda yasadigini okudum, cizginin bu tarafi akli selimlik, hemen bir adim otesi delilik, bu tarafi selim kalp, diger tarafi zayi edilen emametler. Ve kader meselesi. Enfes yorumlamalar mevcut. Uzun uzun akademik tanimlamalar ile tarif edilemeyen kader mevzuu bir delinin dilinden iki kelam ile kapatilivermis. Buyuk sanat.. kelimeleri yogururken, onlarla dans eder gibi ahenk ve ritim içerisindeki sunumuna ragmen, yine bir esrarkesin gozunden dunyaya dair ne varsa hepsini gülünç olarak arzi endam ettirmesi ise vazgecilmez o koskoca kavramlarin ilahi nazardaki ici boşluğunu muthis bir sekilde seriyor okuyucualrinin onune. Fikir cilesi ceken, sentezci zihin yapisina bir turlu erisemeyerek detaylarin icindeki esrarin esaretinden kurtulamayan, kelimelerle yasayan estetik kaygili zevk muptelalari icin sertac eserlerden birtanesi.
 • 223 syf.
  ·4 günde·Beğendi·10/10
  Canım Üstadım.. Bediüzzaman Said Nursî

  Üstat'tan hatıralar ile dolu bu kitabı, İslâm davasına gönül vermiş her insanın okuması gerektiğini düşünüyorum. Şefkat ve İman kahramanı olan bu mübarek zatı tanımak ve eserlerini okumakla nasiplenmemden dolayı da Yüce Rabbime hamd ü senalar ediyorum..

  Necip Fazıl Kısakürek 'dan Nurettin Topçu 'ya ; Ömer Nasuhi Bilmen 'den Osman Yüksel Serdengeçti 'ye kadar bir çok şair, düşünür ve yazarın Üstad hakkındaki beyanlarını bu kitapta okuduktan sonra ona olan sevginiz bir kat daha artacaktır.

  Seninle dünya hayatında tanışamasam da, ahirette inşallah tanışmayı dört gözle bekliyorum üstadım..

  Şimdilik eserlerinde seni yaşıyor ve seni seviyorum. İnşallah buluşmalar cennette üstadım..

  Mekânın cennet, komşun Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem olsun inşallah canım üstadım..