"Allah 'a dua eden herkese Allah icabet eder. Bu icabet, ya dünyada peşin olur, ya da ahirete saklanır. Yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek suretiyle olur. Yeter ki günah bir şey veya akrabalık bağının kopmasını istememiş olsun, ya da acele etmiş, olsun. "