375 syf.
·8/10
Bir tarafta dostluğu için gözünü karartıp benliğinden vazgeçen cesaret timsali Hasan.Diğer tarafta bu dostluğa zamanında cevap veremeyen Emir...İnsan hata yapar.Peki bu hataların sonradan kefaretini ödemeye kalkıp düzeltmeye uğraşırsa yaptığı hatadan tam olarak kurtulabilir mi ? Gönlü tam olarak ferahlar mı ? Bana göre kocaman bir HAYIR. Emir'e göre de öyle. Bu durumda bazen başımıza gelecek bazı zorlukları göze alıp o hataya mahal vermemek için olayların üstüne gitmemiz ve bu uğurda kayıplar vermemiz yapacağımız hatadan ve sonrasında çekeceğimiz pişmanlıktan daha makbul olur.