128 syf.
·5 günde·Puan vermedi
Asaf Halet Çelebi, Türkçe'yi ustalıkla kullanan bir şair. Onun şiirlerinde tasavvuf, şark kültürü, tarihi ve mitolojisinin etkisi görülmektedir. Yalnız imgeleri, tasavvufi kavramları, tarihi ve mitolojik unsurları kullanan bir şairin Fransa'ya destek veren bir şiir yazması bana ilginç geldi. Tanzimattan bu yana Batı özentisinin modern ve muhafazakar bazı şairlere yansıması yadsınacak bir durum...