Fakat eğer kalpler bir göz açıp kapayıncaya kadar değişiyorsa bu dünya ne kadar da boştu.
Necib Mahfuz
Sayfa 145 - Ahmed Akif