İlimsizlik bilgisizlik yüzünden,
Cehalet hortlayıp çıkar mı çıkar.

Sevgisizlik saygısızlık yüzünden.
İnsan insandan bıkar mı bıkar...

Neşet Ertaş.