Hasan ve müritleri,Alamut'ta bir kale yapıp,adını "Kartal Yuvası" koydular ve Hasan burada geleneksel Şeyhü'l -Cebel unvanını kazandı, bunun anlamı "Dağdaki İhtiyar" demekti.