Tevhid insanı bölünmekten, parçalanmaktan kurtarır. Bir yönüyle bir otoriteye başka bir yönüyle başka bir otoriteye bağlı olması gerekmez.