İki temel sorunu var insanlığın;
adaletsizlik ve anlamsızlık.
Birine karşı hukuku bulduk, diğerine karşı sanatı
Ama insanlar hukuka ulaşamadı ve sanat da insanlara...

Nietzsche