Tanrıyı ikinci bir Nuh Tufanı yollamaktan alıkoyan tek şey ilkinin bir işe yaramamış olmasıdır.
-Nicholas ,Chamfort,Characters and Anectodes, 1771