Mahalle hapishanelerin en acımasızıdır. En zalimane acıları çekersin ve sen içine doğarsın. Kuzey Kore'deki o zavallı insanların atalarının yaptıklarının cezasını çekmeleri gibidir. İnsanları içeride tutmak için duvar örmelerine bile gerek yok. Çünkü hapishane de doğmuşsan, ne kadar parlatıp cilalasalar da , özgürlükle ne yapacağını bilemezsin.