...Mitte bir yandan açlık, verimsizlik, kısırlık, kıtlıktan, öte yandansa tanrıyla birlikte verimliliğin dönüşünden bahsedilmesi de
Hititlerin, kaybolan tanrı miti ile bahar ayini arasında kurdukları bağlantıyı teyit etmektedir...