85 syf.
·1 günde·Beğendi·5/10
Paul Lafargue eserinde isminin tam zıddı anlamında, çalışma saatlerinin, insana kendini ''dönüştürecek' yaşamdan haz alacak hiç zaman ve enerji kalmadığını, sanayi devrimi ile kadın ve çocukların fabrikalarda kapitalist düzen ile emeklerinin sömürüldüğünü, filozoflardan ve tarihin belli zamanlarından örnekler vererek fazla çalışmanın insanlar üzerindeki etkilerini sosyolojik bakış acısıyla tanımlar.