Keyif almayı kendisine engelleyen kişi
Yaşamın kanatlarını yok eder,
Neşeyi, o akıp giderken öpen kişi
Sonsuzluğun gündoğuşunda yaşar.
William Blake...