Türkiye'deki sosyal demokratların bu sorunun çözümünde en ön planda ve liderlik konumunda olmasını beklerdik. Ama öyle değil. Dünyada sosyal demokratlar birçok yerde etnik milli ve bölgesel sorunların çözümünde başat rol oynamış, demokratik değişimin öncüsü ve farklılıkların diyalog penceresi olmuş, devlet tarafından kabul görülenlerle ötekileştirilenler, çoğunluk toplumuyla azınlıklar birbirlerinin kimliklerini ve özgür iradelerini dışlayan, saygı duymak istemeyen etnik, mezhepsel, dini ve milli gruplar arasında birleştirici bir köprü olmuştur. Bizde de geçmişte sosyal demokratların bu konuda önemli çabaları ve katkıları var ama bugün yetersiz. Neden?