Türkler'in Kürtler'i bir "millet" olarak değil "etnik grup" olarak tanımlamasını da birçok Kürt, bir küçümseme ve hak mağduriyeti olarak algılıyor