...daha önce yaptığınız gibi yine masumları katledeceksiniz ve sonra da kurbanlarınızın henüz soğumamış bedenleri üzerinde barış imzalayacaksınız...