Bütün doğru işlerimiz kirli âdet bezi gibi. Yaprak gibi soluyoruz, suçlarımız rüzgâr gibi sürükleyip götürüyor bizi.
Yeşaya 64:6