1000Kitap Logosu

Gönderi

Ömer Faruk Çelik
Müslüman Kardeşlerin Doğuşu 1928-1942'u inceledi.
422 syf.
·
Puan vermedi
İslam dünyası için on dokuzuncu yüzyıl çok ciddi bir dönüm noktasıdır. Bu yüzyılla birlikte Batının dünya siyasi dengesine hükmetme arayışları başarı kazanmış ve İslam dünyası tarihinde ilk kez bu denli şiddetli bir dış tehditle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Batılı unsurlar gerek siyasi alanda gerekse de toplumsal semboller düzeyinde egemen kılınmak istenmiş ancak buna karşı başlatılan direniş hareketleri en canlı biçimiyle İslami duyarlıliklar etrafinda siyasal taleple yola çıkan toplumsal hareketler tarafından temsilolunmuşlardır. Müslüman Kardeşler hareketi yukarıda bahsedilen kaygılar etrafinda, içerisine doğduğumuz zaman dilimine ait bir İslami yaşam projesi ve bu haliyle batılı modernliğin tasallutuna meydan okumuştur. Bu meydan okuyuş ile Müslüman Kardeşler, bölgenin önemli bir aktorü haline gelmiştir. Diktatörlerin halk isyanları ile devrildiği bu dönemde yaşanan gelişmeler hareketin gücünü de gözler önüne sermiştir. Musluman Kardeşler hareketi gerek Mısır İslami hareketleri açısından, gerekse Ortadoğunun diğer topluluklarındaki İslami hareketler açısından taşıdığı özel önem göz ardı edilemez. Muslüman Kardeşler Sünni İslami hareketler açısından bir okul işlevi görmüştür. Suriye, Lübnan ve Filistin'deki İslami hareketlerin çoğu; Mısırdaki radikal İslami hareketlerin tümü, ya bu hareketten türemiş veya daha önce onun mensubu olan kişilerce kurulmuştur. Bu kitap, Müsluman Kardeşler harekenin ortaya çıkış problemini çozümlemeye çalışmakta bu alanda kerndisiniden önce yapılmış çalışmalardan farklı olarak, Müslüman Kardeşlerin örgütlenme biçimleri, ıslahat programları ve ideolojik kalkisnoktaları üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Müslüman Kardeşlerin Doğuşu 1928-1942
OKUYACAKLARIMA EKLE
5
Beğeni
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.