1000Kitap Logosu
Resim
309 syf.
·
15 günde
·
Puan vermedi
Kitabın içeriğini yazarın farklı zamanlarda kaleme almış olduğu makaler ve yazılar oluşturmaktadır. Toplumsal meseleler ve sorunlarına karşı gerçekçi tespitleri olan aynı zamanda bu tespitlere çözüm önerileri sunan bir kitap. Yazar öncelikle "yerlilik" kavramlaştırması ve muhtevasını açıklarak başlıyor konuya. Buradaki yerlilik, "halifetü'l arz" olarak yaratılan insanoğlunun dünyada ki yürüyüşüdür. Dünyayı mamur hale getirmek yerli olmanın da şartıdır. İnsanoğlu, ancak adaleti tesis eden bir hukuk, bu hukuku kabul eden bir toplumsallık, adaletin tatbik edilebileciği bir toprak ile yerliliği elde edebilir. İkinci kavramsallaştırma ise "ev/ aile/ mahalle"nin ifade ettikleri. "Evlerimizi kaybediyoruz " derken kaybedilen, modernleşmeye kurban verilmiş değerlerimiz irdelenmektedir. Yozlaşmış kurumlarımız ve iktisadi hayat için Anadolu'yu (öze dönüş) keşfe çağırıyor. Yesevilik temelinde kurulan Bektaşi geleneğinin kapital yozlaşmış kentlerimize karşı "muhasiplik" referanslı bir şehrin inşaa edebileceğinin altı çiziliyor. Sosyal konulara meraklı olanlarımız için içerik olarak dolu dolu bir kitap.
Okuyacaklarıma Ekle
7
Beğeni