315 syf.
·2 günde·7/10 puan
Bu eser okurlara bekleneni vermeyebilir. Çünkü: bir akademik eser ve aydınlanma cağı 18. yüzyıl Fransa'sına ışık tutuyor ve belgeler üzerinden gidiyor. Ben okurken zorlandım ve sıkıldım şahsen.
Eser altı bölümden oluşuyor: 1. Bölüm: Köylüler Masal Anlatıyor. 2.Bölum:İşçiler Ayaklanıyor. 3. Bölüm: Bir Burjuva Yaşadığı Dünyayı Düzene Sokuyor. 4. Bölüm: Bir Polis Müffettişi Dosyalarını Düzenliyor. 5. Bölüm: Filozoflar Bilgi Ağacını Buduyor. 6. Bölüm: Okurların Rousseau'ya Tepkisi.
2. Bölümde:
Matbaa işçilerinin ayaklanmasını, matbaadaki çalışma düzenini,sosyal olayları ve sembolik olarak kedilerin katledilmesini o zamanki Paris'i (1730' ların sonu) matbaa işçisi Nicholas Contat'ın bir belge bırakması ve belgedeki anlatılarından anlıyoruz.
3. Bölümde, 1768 yılında adı bilinmeyen orta sınıftan bir yurttaşın Montpellier betimlemesi ise tam 426 sayfalık bir belge ve bu kentteki her soyluyu,her burjuvayı her meslek gurubunu,kostümlerine ve hizmetkarlarına ve de köpeklerine kadar ayrıntılı yazmış.4. Bölümde ise: Paris'te bir polis müffettişi olan Joseph d'Hémery kitap ticaretini yakından takip ediyordu başta entelektüel yazarlar olmak üzere her kim ne yazarsa yazsın şiirler,broşürler,romanlar;her türlü yazılı belgeyi 1748-1753 tarihleri arasında beş yılda 500 rapor yazarak dosyaladı ve de yazanları tabiri caizse fişledi.
5. Bölüm ise, Ansiklopedik bilginin nasıl oluşturulduğu,felsefecilerin,yazarların ve bilginlerin hangi yöntemleri ve yolu izlediklerini "Bilgi Ağacını" oluşturmalarını ve birbirlerinden etkilenmelerini görüyoruz. Kısaca bilgilerin sınıflandırılması da diyebiliriz. 6. Bölümde: Bir Rousseau hayranı olan iyi bir okur Jean Ranson, o yıllarda tüccar ve 27 yaşında bizi Rousseau'nın dünyasına sokuyor ve onun ne muhteşem bir yazar ve kişilik olduğunu, daha sonra da başta fransız devrimi olmak uzere bir çok kişiyi etkilediğini, Rousseaucı okuma anlayışı olduğunu ve de okuyucularıyla aralarında özel bir bağ kurduğunu çıkarıyoruz.
Bu kitabın tüm anlatımları Fransız Devrimi'nden önce 100-150 yıl ve 40-50 yıl önceye denk geliyor. Buradaki olaylar;yazarlar,şairler Kedilerin katledilmesi sosyolejik olayı bile Fransız Devrimi'nin alt yapısını hazırlamıştır.