1000Kitap Logosu
Mihmandar
Delilleriyle Ehl-i Sünnet Akaidi'yi inceledi.
660 syf.
·
50 günde
İçindeki başlıklardan sadece bir bölümü: Adam öldürme işinin çoğalmasi. Ahiret ahvali. Ahirete iman. Ahirete iman etmenin fert ve toplum açısından önemi. Ahiretin ispati. Akaide ait temel bilgiler. Akli veya manevi mucizesi olan Kur'an mucizesi. Aklın mahiyeti. Alem, bütün parçalarıyla hâdis. Allah'a iman. Allah (c.C), Levh-i Mahfüz'da şu şöyle şöyle olacak diye yazmış, şöyle şöyle olsun diye yazmamıştır. Allah'ı ahirette görmek Allah'ı dünyada görmek. Allah'ın azabına karşı kendini emniyette görmek. Allah'ın elçisi olduğunu iddia eden otuz kadar Deccal'in ortaya çıkması. Allah'ın eseri oluşu, Allah'ın vahyi olması. Allah'ın insanı saptırması yani insanda sapıklığı yaratması iki şekildedir.. Allah'ın sıfatları.. Allah'ın sıfatları, ezelidir ve zatıyla kaimdir. Allah'ı rüyada görmek.. Allah'tan başkası için amel etmek.. Allah'tan ümit kesmek.. Allah tarafından kıyamete kadar değiştirilmeden korunmuş olması.. Allah Teâlâ, araz degildir. Allah Teala, bileşik degildir. Allah Teala, bir şeyin parçası değildir. Allah Teala cisim ve cevher degildir. Mirac mûcizesi. Mirac vasıtaları. Muallak (birtakam şart ve sebebe bağlı) değişen kısım. Mobrem (kesin) değişmeyen kısım. Mucize gösterilmesinin maksadı. Mucizelerin özellikleri. Mu'cizenin tarifi. Mucizeyi ihsan eden. Müctehid, isabet ettiği gibi, hata da yapar. Muhalefetun li l-havadis. Müjdelemek, nefret ettirmemek, kolaylaştırmak, zorlaştırmamak. Mukarrebûn melekler. Mü'mini küfre götüren şeyler. Mü'minin metodu, prensibi. Mü'min olan zâlim. Mü'min ve müslim. Mümkinü'l-vücûd. Mümteniul-vücûd. Münâfik. Münker ve Nekir. Mürted. Musibetler ve sebepleri. Müslüman fåsik. Müslüman kardeşin diğer bir müslüman kardeşe olan duası. Müstakil şirk. Mütevâtir. Mütevatir haber. Mütevatir hadis. 'A' dan Z ye kadar olan başlıklardan' sadece çok küçük bir bölümünü oluşturuyor -yukarıda paylaştığım- ne kadar kıymetli ve değerli bir kitap olduğunu anlamanız için bu başlıkları ekledim. Başucu kitabı niteliğinde bir kitap tekrar tekrar okunması gereken, okunduktan sonra üzerinde düşünülmesi gereken bir kitap, çünkü okudukça hayrettiniz, hayranlığınız artıyor, okuyup amel edenlerden olmak duasıyla, kesinlikle tavsiye ederim okuyun okutturun... Keyifli Okumalar...
Delilleriyle Ehl-i Sünnet Akaidi
Okuyacaklarıma Ekle
42
Beğeni
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.