1000Kitap Logosu

Görünmez goril

Andizin III. Tekhücrelilerden çokhücrelilere evrim:
ZÖ * 3,5 milyar - canlılığa geçiş 3,0 milyar - prekaryotlar (çekirdeksiz tekhücreliler) 2,0 milyar - ökaryotlar (çekirdekli tekhücreliler) 1,2 milyar - cinsel yolla üreyen canlıların ortaya çıkışı 700 milyon - bitkiler ile hayvanların farklılaşması 600 milyon - deniz çokhücrelileri (omurgasızlar) 500 milyon - yaşamın karalara geçişi (omurgalılar) 400 milyon - balıklar (soluk alıp veren hayvanlar) 225 milyon - yeryüzünde sürüngen (dinazor) egemenliği 200 milyon - eski memeliler 100 milyon - yeni eteneli (plesentalı) memeliler 70 milyon - prosimiyen (ağaçsivrifaresi) kemirgen memeliler 65 milyon - çevre bunalımı (dinazorların yok oluşları) 60 milyon - primat'lar (iri beyinli ''yüksek memeliler'') 55 milyon - adapiforme'ler (''Karşıtbaşparmaklılar'') 50 milyon - simiyen'ler (maymunlar) 40 milyon - haplorhin'ler (göz çukurları önde olup üç boyutlu görebilen primat türleri - ''Öndengözlüler'') 30 milyon - antropoid'ler (insana yaklaşan yüksek primatlar) 25 milyon - catharhin'ler (insanınkine benzer diş yapısı bulunanlar) 20 milyon - Hominoid'ler (İnsanımsılar) 15 milyon - Ape'lar (kuyruksuz Eski Dünya iri maymunları) 7,5 milyon - Pongit'lerin (Orangutan, Gibon) soyağacının ayrılması 6,0 milyon - Panida'ların (Goril, Şempanze) soyağacının ayrılması 5,0 milyon - Hominid'ler (insansılar) 4,5 milyon - Hominiyan'lar (iki ayaklı hominidler) 3,0 milyon - Homo (İnsan) cinsleri ve onun Homo habilis türü 2,5-2 milyon - Homo erectus türü 1,0 milyon - Homo sapiens (Arkaik) türü 230 bin - Homo neanderthalensis türünün görünüşü 200 bin - Çağdaş Tipte Homo Sapiens (bugün var olan tüm ırkları) 35 bin - Homo neandarthalensis türünün soyunun görünmez oluşu.
3
kitabın ne anlattığına dair..
❝Gündelik yanılsamaların bilinciyle dünya hakkında düşündüğünüzde eskisi kadar kendinizden emin olmayacaksınız, ama zihninizin nasıl çalıştığı üzerine yeni içgörüler kazanmış, insanların davranışlarını anlamanın yeni yollarını öğrenmiş olacaksınız. Çoğu durumda sebep aptallık, küstahlık, cehalet ya da odaklanamamak değildir. Sebep gündelik yanılsamaların hepimizi etkilemesidir. Nihai umudumuz bir işe balıklama dalmadan önce daima bu ihtimali göz önünde bulunduracağınızdır.❞
1