Fransız Devrimi'ni hazırlayan felsefi fikirlerin, kitleler ruhunda yer edebilmesi bir asra yakın sürdü. Kök saldıkları zaman da nasıl karşı konulmaz bir güce kavuştuklarını biliyoruz.
Kitleler hiç bir zaman gerçeğe susamamıştır. Hoşlarına gitmeyen açık gerçekler karşısında, sahte olan eğer kendilerini cezbederse, sahte olanı ilahlaştırarak açık gerçeklere yüz çevirmeyi daha uygun bulurlar. Kitleleri hayallere çekmeyi başaranlar onlara hakim olurlar. Kitlelerin hayallerini yıkanlar, umutlarını söndürenler onların kurbanı olurlar.
Sayfa 87
Reklam
Kavimlerin gelişiminin büyük faktörü hiç bir zaman realite olmamış, tersine yalan galip gelmiştir.
Sayfa 86
Kelimelerin değişen anlamları
Latinlerde demokrasi kelimesi, ferdin irade ve teşebbüsünün devletin iradesi ve teşebbüsü karşısında silinmesi anlamına gelir. Devlet gittikçe daha çok idare etmek, her şeyi merkezleştirmek, tekel altına almak ve üretmekle görevlidir. İstisnasız olarak bütün partiler, radikaller, sosyalistler, monarşistler hep ondan yardım beklerler. Anglo-Sakson'lar da ve hele Amerika da aynı demokrasi kelimesi iradenin ve bireyin özgür gelişimi anlamında kullanılır ve polis, ordu ve diplomatik bağlar dışında hiçbir şeyin ve bu arada eğitimin dahi iradesinin devlete bırakılmaması, devletin aradan çekilmesini ifade eder.
Sayfa 85
Bir ülkede gençliğe verilen eğitim şekli, o ülkenin kaderini önceden görmemizi sağlar. Bugünün nesline verilen öğretim ve eğitim en karamsar tahminleri doğrulamaktadır. Kitlelerin ruhu kısmen eğitim ve öğretim ile iyileşir veya bozulur. Ancak, şimdiki sistemin kitle ruhunu nasıl vücuda getirdiğini, ona nasıl bir şekil verdiğini kayıtsızlar ve tarafsızlar kitlesinin yavaş yavaş ham hayalciler ve nutuk atıcılar tarafından yapılan bütün telkinlerin ardı sıra gitmeye hazır büyük bir mutsuzlar ordusu durumuna geldiğini göstermek lazımdır. Bugünkü okul, mutsuzlar ve anarşistler yetiştiriyor...
Sayfa 77
Pratikte hiçbir işe yaramayan bilgiler kazanmak, insanı isyankâr yapan en uygun araçtır.
Sayfa 72
Reklam
#julessimon yazıyordu; "Dersleri öğrenmek, bir grameri ezberden bilmek, onları iyi tekrar etmek, iyi taklit etmek, işte öğretmenin her türlü hatadan uzak bulunduğu hakkında bir iman itirafı olan, bizi azaltmaktan ve güçsüz bırakmaktan başka bir şeye dayanmayan gülünç bir eğitim. "
Sayfa 71
Kavimlerin kaderini hükümetler değil, kendi karakterleri tâyin eder.
Sayfa 68
Müasir insan, əcdadlarının tabe olduqları qanundan boyun qaçıra bilməz.
“Kim kütləni yanlışlığa sürükləyə bilirsə, məhz elə o, asanlıqla kütləni idarə edənə çevrilir; kütləyə ağıl vermək istəyən isə, həmişə onun qurbanı olur” -Gustave Le Bon
Xalqların və Kütlənin Psixologiyası
Xalqların və Kütlənin Psixologiyası
Reklam
. Sırf bir kitleye bağlı olması yüzünden insan, uygarlık merdiveninden birçok basamak aşağı iner. Yalnız olduğunda kültürlü, terbiyeli bir insanken kitle hâlinde oldu- ğu vakit içgüdüleriyle hareket eden, kaba saba, yabani bir yaratığa dönüşerek ilkel varlıkların spontanlığına, şiddetine, gaddarlığına, ayrıca coşku ve kahramanlıklarına sahiptir. Sözlere, görüntülere kolay aldanabilir oluşu ve en bariz çıkarlarına zarar verecek eylemlere sürüklenebilirliği sebebiyle kitleye bağlı bu birey ilkel bir varlık olma- ya daha da yaklaşır. Kalabalığın içindeki birey, rüzgârın önünde savrulan bir kum tanesinden farksızdır.
Sayfa 26 - Kapı Yayınları
Bir ırkın ruhunu oluşturan bilinçaltı öğeleri sayesinde o ırkın bütün bireyleri birbirleriyle benzerdir.
Sayfa 23 - Kapı Yayınları
Kitlesel Hareketlerin Bireyde ki Etkisi
Psikolojik bir kitlenin görünür en çarpıcı özelliği şudur: Bireyler ne olursa olsun, yaşam tarzları, meslekleri karakterleri, zekâları ne kadar benzer ya da farklı olursa olsun, bir kalabalığa dönüşmeleri bile onlara bir tür kollektif bir ruh, bir yetenek bahşeder. Bu ruh onların her birinin ayrı ayrı nasıl hissedeceği, düşüneceği ve davranacağından oldukça farklı bir şekilde hissetmelerini, dūşünmelerini ve hareket etmelerini sağlar. Belirli fikirler, belirli duygular ancak kalabalıklar içinde bireylerde ortaya çıkar veya eyleme dönüşür. Tıpkı canlı bir vücudun hücrelerinin yeniden bir araya gelerek bu hücrelerin sahip olduklarından çok farklı karakterler sergileyen yeni bir varlık oluşturması gibi, psikolojik kitle de bir an için heterojen unsurlardan oluşan geçici bir varlıktır.
Sayfa 22 - Kapı Yayınları
"Tarihteki unutulmaz olaylar, insanların fikirlerindeki görünmez değişimlerin görünürdeki neticesinden ibarettir."
Sayfa 11 - Kapra Yayıncılık
Şan, şeref, din ve vatan duygularına seslenmek, özellikle kitledeki bireyi oldukça etkiler ve hayatını feda edeceği bir noktaya getirebilir
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.