Liliyar, bir alıntı ekledi.
02 Mar 18:06 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Ben bir ulu şara vardım
Ol şarı yapılır buldum
Ben dahi orda yapıldım
Taşla toprak arasında
HACI BAYRAM VELİ

Adem, Ümit Aktaş (Sayfa 10)Adem, Ümit Aktaş (Sayfa 10)

HACI BAYRAM VELİ'NİN SAMİMİYET TESTİ VE MEYDANI BOŞALTAN MÜRİTLERİ


Hacı Bayram Veli Hazretleri, Sultan II. Murad'ın ve Osmanlı halkının sevip saydığı manevi önderlerden birisi idi. Hükümdarın Hacı Bayram'a saygısı o derece büyüktü ki ona mürit olanlardan vergi almıyordu. 


Ama gelin görün ki bütün Ankara halkı Hacı Bayram'ın müridi olduğunu iddia ediyordu. Ankara'da kimden vergi istense "Ben Hacı Bayram'ın müridiyim" deyip işin içinden sıyrılıyordu. Bu durum hükümdara yansıtıldı. Hükümdar Hacı Bayram'a bir mektup gönderip, "Gerçek müridlerinizin sayısını bana bildiriniz, sizin bildirdiğiniz herkes vergiden muaf tutulmak üzere kabulümdür" dedi.


Hacı Bayram devletine saygılı bir maneviyat büyüğü olarak kendisine bağlılığın kötüye kullanılmasından zaten muzdarip idi. Bunun üzerine "Bütün müridlerim falan gün, falan meydanda toplansınlar" diye Ankara'nın her yerine haber saldı.


O gün hemen bütün Ankara halkı şeyhlerinin davetine uyarak bildirilen yere akın ettiler. Hacı Bayram Veli bir tepeciğe kurdurduğu siyah kıl bir çadırdan çıkarak kalabalığa sordu: 


"Beni seviyor musunuz?" 


Kalabalık hep bir ağızdan karşılık verdi: 


"Elbette seviyoruz." 


"Bana yürekten bağlı mısınız? İstesem benim için canınızı verir misiniz?" 


Kalabalık cevap verdi: 


"Canımız senin yoluna feda olsun..." 


Hacı Bayram Veli bunun üzerine "Öyleyse bugün benimle beraber olanlar şu çadırın içinde kurban edilerek bağlılıklarını gösterecekler. Şimdi sırayla buyrun çadıra.." dedi. 


Kalabalıktan bir kişi çıktı. Hacı Bayram onu çadıra aldı. Çadırda önceden hazırlattığı koyunlardan birini kestirerek, kanını çadırdan dışarıya akıttırdı. 


Bunu gören binlerce mürit çadıra giren adamın gerçekten kurban edildiğini sanarak ürperdiler. 


Hacı Bayram dışarı çıktı, "Bir kişi daha gelsin" dedi. Bir adam daha çıktı. Onu da çadıra alıp aynı işlemi yaptı. 


Sonra dışarı çıktı ve bir kişi daha istedi. İşin şakayla gelir yanı yoktu. Çadıra giren bir daha çıkmıyordu.. Kendi arasında mırıldanan halkın sesi ile meydan kaynıyordu. Yine de bir hanım ileri çıktı. Hacı Bayram onu da çadıra aldı. Aynı olay tekrarlandı. 


Dördüncü defa Hacı Bayram kurbanlık isteyince herkes "Bu adam delirmiş.. Canımıza kastı var.. Aman kaçıp kendinizi kurtarın.. Yazıklar olsun.. Müridin olmaz olaydık.." diye kaçışarak meydanı tamamen boşalttı.. Etrafta kimse kalmadı.. 


Bunun üzerine Hacı Bayram Veli Hazretleri hükümdara kaç müridi olduğunu yazılı olarak bildirdi:


"Sultanım, vergiden affedilmek üzere bana samimiyetle bağlı gerçek müritlerim iki er kişi ile bir hatun kişiden ibaret üç kişidir."

Noldu bu gönlüm ,noldu bu gönlüm?
Derdü gam ile doldu bu gönlüm.
 
Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm,
Yanmada derman buldu bu gönlüm.
 
Gerçi ki yandı gerçeğe yandı,
Rengine aşkın cümle boyandı.
 
Kendi de buldu kendi de buldu,
Matlabını hoş buldu bu gönlüm.
Hacı Bayram Veli hz

Hasta hasta yolculuk etmenin insanı daha da hasta ettiğini öğrenmiş bulundum. Yinede hacı bayram ve Bahreyn arası, okuma ve yazma işleyişini bozamam. Hacı bayramdaki kuşları dilediğimce izlemeyi de. O arada da kitapçıları didik didik etmem lazum da...

Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
10 Şub 23:23 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Mevlana'nın en şiddetli muhalif olduğu kişilerden biri de Evhadü'd-din-i Kirmani'dir. Hacı Bektaş'a "Bacısı kahpe" derken bu Fatma Bacı'yı kastetmektedir. Çünkü Ahi Evren'in ölümünden sonra kimsesiz kalan Fatma Hatun, Hacı Bektaş'a sığınmış, Hacı Bektaş da onu kendine bacı edinerek himayesine almıştır. "Mesnevi"nin V. Cildinde Cuha'nın karısı ile bir kadı arasında geçen aşk macerasını da komik bir biçimde anlatmakta ve burada Cuha'nın karısını ahlaki zaaf içinde bir şahsiyet olarak tasvir etmektedir.

Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren - Mevlana Mücadelesi, Mikail Bayram (Sayfa 126)Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren - Mevlana Mücadelesi, Mikail Bayram (Sayfa 126)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
 10 Şub 22:55 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Mevlana muhalifleri arasnda Ahi Evren (Şeyh Nasi'd-din), Ahi Ahmed ve Ahiler, Hacı Bektaş, Baba İlyas ve Türkmen ileri gelenleri, Seyid Şeref'd-din-i Herevi gibi Fahru'd-din-i Razi'nin talebeleri, Sadır'ed-din-i Konevi gibi Ekberiye'ye mensup fikir adamları ve Memluklu Sultanı, Sultan Baybars ve Hulagü Han'ın önüden kaçıp Sultan Baybars'ın himayesine sığınan son Abbasi Halifesi'nin oğlu ez-Zahir Billah, Selçuklu sultanı I. İzü'd-di Keykavus ve bazı ümerası gibi devlet adamları bulunmaktadır.

Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren - Mevlana Mücadelesi, Mikail Bayram (Sayfa 106)Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren - Mevlana Mücadelesi, Mikail Bayram (Sayfa 106)
Gökhan Aktaş, bir alıntı ekledi.
10 Şub 22:50 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Mesnevideki "Kıpti ile Sıpti'nin Hikayesi" Hacı Bektaş hakkında, "Luti ile Kundeh'in Hikayesi" Şeyh Nasıruddin (Ahi Evren) hakkında olduğunu, Eflaki bildimektedir.

Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren - Mevlana Mücadelesi, Mikail Bayram (Sayfa 105)Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren - Mevlana Mücadelesi, Mikail Bayram (Sayfa 105)
Soul, bir alıntı ekledi.
27 Oca 12:52

"Unutma! Her gece sabaha çıkmaya mahkûmdur. Her zorluğun yanında bir kolaylık, her kargaşanın yanında bir huzur, her hüznün ardından bir sevinç vardır."

Hacı Bayram-ı Veli - Aşkın Nefesi, Mahmut UluHacı Bayram-ı Veli - Aşkın Nefesi, Mahmut Ulu
Tuğba Bal, Hacı Bayram Sohbetleri'ni inceledi.
10 Oca 19:11 · Kitabı okudu · 8 günde · 9/10 puan

Hacı Bayram Sohbetleri, Nureddin Hocanın sohbetlerinden derlenmiş güzel bir eser. İçeriğinde her müslümanın gündelik konularını barındıran, insanı düşünmeye ve anlamaya yoran, hayatın tadı olan hadislerle sohbetlerini süslediği, insana doğruları hatırlatan bir öğüt gibi sıcacık, hayat dolu bir kitap..