İbrahim Adnan DOĞAN'ın Kapak Resmi
Mirza Toprakoğlu, bir alıntı ekledi.
2 saat önce · Kitabı okuyor

Bu nasıl bir kuraldır ki?Zaman tasarrufu sağlayan makineleşme arttıkça,insanlar üzerindeki zaman baskısı da artmaktadır.
(Sebastian de Grazia)

Zamanın Coğrafyası, Robert Levine (Sayfa 36)Zamanın Coğrafyası, Robert Levine (Sayfa 36)
Mr.Law, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Aydın tabaka, memleketi, her tarafı kaplayan cehâletten kurtarmaktaki aczinden utanması lazım gelirken, istediğini yapmayan muhitinin sert ve inatçı olduğundan şikayet edip durur.

Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa (Sayfa 168)Buhranlarımız ve Son Eserleri, Said Halim Paşa (Sayfa 168)
Nursena, bir alıntı ekledi.
3 saat önce

"Modern şehir yaşantısında insana ters gelen bir şey var. İnsanlar buldukları her fırsatta kendilerini tabiatın kucağına attıklarına göre, modern şehir yaşantısı insan fıtratına pek de uygun düşmüyor."

Olmak Cesareti, Kemal Sayar (Sayfa 158)Olmak Cesareti, Kemal Sayar (Sayfa 158)
ACİZ BİR KUL, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Risale-i Nur - Sözler(46)
Namazın manası, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani, celaline karşı kavlen ve fiilen "Sübhanallah" deyip takdis etmek; hem kemaline karşı lafzen ve amelen "Allahu ekber" deyip tazim etmek; hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen "Elhamdülillah" deyip şükretmektir.

Sözler, Bediüzzaman Said NursîSözler, Bediüzzaman Said Nursî
Fatıma Osmanlı, bir alıntı ekledi.
3 saat önce

Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız! Âyâ Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akıl ile onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok! Yok! Sefihane taklit edenler, ittiba değil belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki siz ahlâksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz! Çünkü şu surette ittibaınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzadır! RN-Lem'alar/143

Lem'alar, Bediüzzaman Said NursîLem'alar, Bediüzzaman Said Nursî
ACİZ BİR KUL, bir alıntı ekledi.
3 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi · 10/10 puan

Risale-i Nur - Sözler(45)
Elhasıl: Her kim hayat-ı fâniyeyi esas maksat yapsa zahiren bir cennet içinde olsa da manen cehennemdedir. Ve her kim hayat-ı bâkiyeye ciddi müteveccih ise saadet-i dâreyne mazhardır. Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da dünyasını, cennetin intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder.

Sözler, Bediüzzaman Said NursîSözler, Bediüzzaman Said Nursî

Mümin kardeşinden çıkan hayır ihtimali gördüğün bir sözü, kötüye yorma. Hadis i şerif Ahmed bin Hanbel

Bir saat tefekkür, bir sene (nâfile) ibadetten daha hayırlıdır.” Hadis (Kenzü'l Ummâl)

"Şükür nimeti değil, nimeti vereni görmektir." İmâm-ı Şiblî (rh)

Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve: "Ben gerçekten müslümanlardanım" diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussılet Suresi 33)

"Eğer hasmını mağlub etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et (karşılık ver)." Mektubat

f., bir alıntı ekledi.
8 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

"Yazı yazmam için bana çiçek, kuş hürriyeti değil, içimdeki aşkın, deliliğin, oturmaz düşüncenin hürriyeti lazım. Küçücük hürriyet değil, alabildiğine yüz verilmiş bir çocuk hürriyeti istiyordum."

Son Kuşlar, Sait Faik Abasıyanık (Sayfa 56)Son Kuşlar, Sait Faik Abasıyanık (Sayfa 56)