Yazarlık Ulusu
Haldun Taner, bir programda görüştüğü Arthur Miller'a şöyle demişti: "Siz dünyanın bir ucunda bütün gözlerin üzerinize çevrildiği bir yerde, biz dünyanın öteki ucunda ayrı uluslardan da olsak, aslında yazarlar sadece kendilerinden oluşan tek bir ulustur: Yazarlık Ulusu. Çünkü nerede bir acı varsa, yüreğimiz aynı anda sızlar."

Derya (Bahir) DENİZ, Semaver'i inceledi.
19 May 06:27 · Kitabı okudu · 5 günde · Beğendi · 9/10 puan

Hayatımızı kör mü yaşıyoruz?

Saçma bir soru gibi gelebilir evet ama kitabı kapatınca öyle dedim kendi kendime, okurken bu kadar zevk aldığım bu kitabın konusu neydi?
Her hikayeden farklı bir konu çıkartılabilir tabi ama bir konu beklemiyoruz ki yazarda bunu pek vermiyor yada ben alamadım bilmiyorum. 

Haldun tanerin şu sözüydü bana bu soruyu sorduran: "Sait Faik bir konuyu değil yaşamın bir parçasını işliyordu"
yaşadıkları sıradışı mı?
Hayır!  Peki neden damağım da tat bıraktı bu öyküler dediğim de H. Taner'in sözünü düşündüm tekrar yaşamdan öykülerdi bunlar ve ben kör yaşıyordum hayatımda anlamsız gelen şeyler sıradan gelen diyaloglar aslında bu ustanın anlatımı ile farklı bir bakış açısı ile anlam kazanmaya başladı...

Bir bakışın bir sohbetin bazen yalnızlığın bile yaşantımızda ki yeri ne kadar derin . Şimdi bunda ne var bunun öykülük neyi var diye düşüneceğimiz bir çok günden bu adam ne öyküler çıkarır... 

Adapazarında geçen öyküler, çocukluğundan ve İstanbuldan kısa ama keyifli aynı zamanda düşündürücü cümleleri olaylara bakış açısı ve  ince detaylara gizlediği okuru uyanık tutan şeyler duvarda ki resim gibi kedi gibi...

Sait Faik öyle samimi ve içten yazmış ki tıpkı https://beta.1000kitap.com/NeGe abinin incelemesinde dediği gibi " yanıbaşındaki semaverden yeni demlenmiş çayımı aldım ve geçtim karşısına...

O anlattı, ben dinledim...
Ben dinledim, o anlattı..."   evet gerçekten bu sıcaklığı veriyor insana.

Tanışmamız olan bu kitap ilkti  ve son olmayacak bir semaver alıp geliyorum :)

Etkinlik için sevgili https://beta.1000kitap.com/gingerbread'ya ve saygıdeğer abim https://beta.1000kitap.com/AkakiAkakiyevic'e teşekkür ederim :) 

YABANCI SİYASET BİLİMİ OKUMALARI"

- ARİSTOTELES / politika
Çeviri: METE TUNCAY
İstanbul: Remzi Kitabevi (1983)

- H.LASKİ /politikaya giriş (sosyalist siyaset anlayışı)
çeviri: ALİ SEDEN
istanbul: Remzi kitapevi yayınları (1966)

- MARCEL PARÉLOT / Politika bilimi
çeviri: NİHAL ÖNOL
İstanbul: varlık yayınları (1972)

- M.DUVERGER / politika'ya giriş
çeviri: SAMİH TİRYAKİOĞLU
İstanbul: Varlık yayınları (1984)

- PLATON / devlet
Çeviri: SABAHATTİN EYÜBOĞLU
İstanbul:Türkiye iş bankası yayınları(2001)

-MACHİAVELLİ / prens
Çeviri:NAZIN GÜVENÇ
İstanbul:Anahtar kitaplar yayınevi (1984)

- MONTESQUİEU / "kanunların ruhu"
Kitabın orjinal adı: L'ESPRİT DES LOİS

- A.TACGUEVİLLE /Amerika' da demokrasi
Çeviri: İHSAN SEZAL-FATOŞ DİLBER
Ankara:yetkin yayınları (1994)

- M.WEBER / Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu
Çeviri:ZEYNEP ARUOBA
istanbul: Hil yayınları (1985)

- GİANFRANCO POGGİ /çağdaş devlet gelişimi
İstanbul:hürriyet vakfı yayınları (1991)

-GİOVANNİ SARTORİ / demokrasi teorisine geri dönüş
Ankara: Yetkin yayınları (1999)

-J.J. LİNZ / Otoriter ve Totaliter rejimler
Ankara:Liberte yayınları (2008)

-HENRİ MİCHEL / faşizmler
İstanbul: İletişim yayınları (1993)

-SAMUEL HUNTİNGTON-JORGE I /
Siyasal gelişme
Çeviri:ERGÜN ÖZBUDUN
Ankara:siyasi ilimler derneği yayınları (1975)

-AREND LİJPHART / Demokrasi motifleri
İstanbul:salyangoz yayınevi (2006)

-JÜRGEN HABERMANS / öteki olmak ötekiyle yaşamak
Çeviri:İ.AKA
İstanbul:yapı kredi yayın evi
5. Baskı (2010)


"YERLİ SİYASET BİLİMİ OKUMALARI"

-YILMAZ BİNGÖL / 21.yy'da demokrasi tartışmaları
İstanbul:umuttepe yayınevi (2011)

- ÖMER ÇAHA / Siyâsî düşüncelere giriş
İstanbul:Dem yayınları (2008)

-İSMAİL CEM / Sosyal demokrasi nedir? Ne değildir?
İstanbul:iş bankası yayınları (2010)

-BİLAL ERYILMAZ / Bürokrasi ve Siyaset
İstanbul:Alfa yayınları (2010)

-FUAT KEYMAN / Türkiye ve Radikal demokrasi
İstanbul:Alfa yayınları (2000)

-TANER TATAR / cinsiyet faktörünün siyasi katılıma etkisi dünü ve bugünüyle toplum ve ekonomi
Sayı:10 (1997)

-ZEKİYE DEMİR / Siyasal partilerin kadın politikaları ve kadınların tutumları
Kaynak:Sakarya Üniversitesi sosyal bilimler Enstitüsü doktora tezi

-TÜRKLER ALKAN / Siyasal toplumsallaşma
Ankara:kültür bakanlığı yayınları (1979)

-ASAF HÜSEYİN / Ortadoğu'da devlet ve terör
Çeviri:TAHA CEVDET
İstanbul:pınar yayınları (1990)

-MEHMET ALİ AĞAOĞULLARI / Kent devletinden imparatorluğa
Ankara:İmge yayınları (1994)

-ATİLLA YAYLA / liberalizm
İstanbul:plato film yayınları (2004)

ERHAN BENER / Bürokratlar
İstanbul:Remzi kitap evi (2002)
Not:kitap ülkemizdeki bürokrat ve politikacı ilişkisini anlatan anı ve Öyküleri içerir.

"İSLAM DÜNYA'SI
SİYASET BİLİMİ OKUMALARI"

-FARABÎ / İdeal Devlet

- FARABÎ / ihsa'ûl-ulûm (ilimlerin sayımı)
Çeviri:AHMET ATEŞ
İstanbul:MEB yayınları (1990)

-MAVERDÎ / El-Ahkâmu's-Sultâniye'si
Çeviri:ALİ ŞAFAK
İstanbul:Bedir yayınları (1976)

MAVERDÎ / Nasîhatû'l-Mülük
"siyaset sanatı"
Çeviri:MUSTAFA SARIBIYIK
İstanbul:Kırkambar kitaplığı (2000)

-NİZAMÜLMÜLK / siyasetname
Çeviri:NURETTİN BAYBURTLUGİL
istanbul:Dergah yayınları (1981)

-GAZALÎ / Nasihatü'l-Mülk
çeviri:OSMAN ŞEKERCİ
İstanbul:Sinan yayın evi (1995)

-İBN TEYMİYE / Es-Siyasesetû'ş-Şeriyye
Çeviri:VECDİ AKYÜZ
İstanbul:Dergah yayınları (1985)

- MUHAMMED B.TURTÛŞİ /Sirâcu'l- Mülük (siyaset ahlakı ve ilkelerine dail)
Çeviri:SAİD AYKUT
İstanbul:İnsan yayınları (1995)

-İBN HALDUN / Mukaddime
Çeviri:SÜLEYMAN ULUDAĞ
İstanbul:Degah yayınları (1982)
1.cilt ve 2.cilt

Not: Arkadaşlar elimden geldiğince derlemelerde bulundum elbette ki siyaset bilimi ile alakalı çok çok önemli bulduğunuz kitaplar Olabilir sizlerde yorumlar kısmına eklemeler yapıp katkıda bulunabilirsiniz hepinize şimdiden teşekkürlerimle...

ali tutkun, bir alıntı ekledi.
14 May 22:41 · Kitabı okudu · 9/10 puan

BAŞKA BİR SES - Pek muhterem milletvekilleri. Memlekette yeni bir demokrasi devri başlamaktadır. (alkışlar) İlk icraat olarak cadillac marka makam arabalarını bırakıp işimizin başına jeeplerle gelip gitmeye başlamış bulunuyoruz. (bravo sesleri) Zihniyet değişikliğinin bundan güzel ifadesi zannediyorum ki aransa da bulunamaz. Memlekette sukut eden ahlakı kalkındırmak için, camii inşaatına olanca hızla girişeceğiz. İhmal edilmiş dini ve kutsi hisleri kalkınmanın en büyük faktörlerinden biri saymaktayız.

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Haldun Taner (Sayfa 76 - bilgi)Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Haldun Taner (Sayfa 76 - bilgi)
arzu koca, bir alıntı ekledi.
14 May 13:54 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Cihar attım şeş oynadım, yine felek yendi beni

On İkiye Bir Var, Haldun Taner (Sayfa 21)On İkiye Bir Var, Haldun Taner (Sayfa 21)
arzu koca, bir alıntı ekledi.
14 May 13:34 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Madem zamanı durdurmanın çaresi yok, madem zaman akacak, bari geçişini iyice hissetsek.

On İkiye Bir Var, Haldun Taner (Sayfa 17)On İkiye Bir Var, Haldun Taner (Sayfa 17)
arzu koca, bir alıntı ekledi.
14 May 13:29 · Kitabı okudu · 10/10 puan

Zemberek saatin değil, hayatın da özü, temeli. Bir bakıma, hepimiz kurulu birer saat değil miyiz? Yaşama, bir kurulma ve çözülme, bir dolma ve boşalmadan başka ne? Yaşlılıkta ölen, kurgusu biten; gençlikte ölen zembereği bozulan...

On İkiye Bir Var, Haldun Taner (Sayfa 14)On İkiye Bir Var, Haldun Taner (Sayfa 14)
İki Kelam, Semaver'i inceledi.
13 May 09:41 · Kitabı okudu · 9 günde · Beğendi · Puan vermedi

Sait Faik hikayelerinde doğayı, insanları, şehri, curcunayı, sakinliği, her durumu içinden geldiği gibi güzel bir edebiyatla bizlere anlatıyor. Bütün hikayeleri alıp sizi anlattığı durumun içine sokuyor diyemem ama ekserisi anlattığı durum hikayesine sizi de müdahil ediyor. Kitaptaki en sevdiğim hikaye 'İhtiyar Talebe' adlı hikaye. Keşke dedim daha uzun yazsaymış, o kısacık hikaye bitmesin istedim. Bu kitabın sonunda Haldun Taner'in Sait Faik hakkındaki düşünceleri de bir nebze yer almış. Kitaplarla kalın...

Tuğçe Yıldız, bir alıntı ekledi.
 12 May 17:41 · Kitabı okuyor

"Sizce mutluluk nedir?" diye soran bir anketi, on beş yıl önce şöyle yanıtlamışım: " Mutluluk insanın içini ısıtan, ışıklandıran bir şeydir. 'İyi ki yaşıyorum'detirten şeydir. Kanının iyi dolaştığını, kalbinin gümbür gümbür attığını, yoğun olarak yaşadığını hissettiren şeydir. Mesela, bir temmuz öğlesi dalgalanan başak tarlaları, yağmurdan sonra taze çimenlerin kokusu, üstünde çiğ damlası ile sabaha bakan bir gonca. Mutluluk, desti kokan bir bardak sudur. Bir kadının güneşten yanmış kolunun üstündeki altın sarısı ayva tüyleri... Sonra gök kubbe, yıldızlar, sahilin hışırtısı. Bir çocuğun sevinci. Bir yaşlının gülüşü. Mutluluk, mesela, özgürlüktür. Özlü bir şey okuyup yüce insanlarla bir ortaklık kurmaktır. Mesela, gelişmektir, oluşmaktır, sevişmektir. Ağır ağır bir dağa tırmanıp yükseldikçe, bir vakitler bir şeyler sanılmış tepeciklerin arkasındaki boşluğu fark etmektir. Daha ne diyeyim, mutluluk, gecenin ucundaki ilk maviliği, bir vapur güvertesinden seyretmektir. Mutluluk, Bach dinleyebilmektir. "

Çok Güzelsin Gitme Dur, Haldun Taner (Sayfa 37 - Yapı Kredi Yayınları)Çok Güzelsin Gitme Dur, Haldun Taner (Sayfa 37 - Yapı Kredi Yayınları)