• - Trump, Kim Jong-un ile görüşecek. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikinci bir zirvenin yapılacağını söyledi.
  - Fransa parasını eğitime değil savaşa yatıracak. Fransa'da 2019 bütçe tasarısının detayları açıklandı. Tasarıya göre hükümet, gelecek yıl eğitim, istihdam ve konuttan kısıp, savunma, adalet ve iç güvenliğe kaynak ayıracak. Buna göre, gelecek yıl maliye, eğitim ve çalışma bakanlıklarından 8 bin 396 devlet memurunun işine son verilecek. Griveaux, bunun yanında 2 bin 153'ü İçişleri, bin 300'ü Adalet ve 466'sı savunma olmak üzere toplamda 4 bin 232 yeni memur kadrosunun açılacağını duyurdu. 2019 bütçesinden Savunma Bakanlığı'na ayrılan pay artırıldı. Tasarıya göre, bakanlığın bütçesi 1,7 milyar avro artırılarak toplamda 35,89 milyar avroya çıkarıldı. Adalet Bakanlığı bütçesi yüzde 4,4 artışla 7,29 milyar avro, İçişleri Bakanlığı bütçesi ise yüzde 1,65 artış ile 13,54 milyar avro olarak belirlendi. 2019 bütçesinde en fazla kesintinin yapıldığı bakanlık Çalışma Bakanlığı olarak dikkati çekti. Buna göre 2018 bütçesinde 15,2 milyar avro pay ayrılan Çalışma Bakanlığı'na gelecek yıl yüzde 19,38 oranında kesinti ile 12,23 milyar avro pay ayrılacak. Tasarıda Tarım Bakanlığı bütçesinde yüzde 10 kesinti öngörülürken, Dışişleri Bakanlı bütçesi ise yüzde 4,9'luk kesinti ile 2,72 milyar avroya gerileyecek. Bakanlığın kadrosunda "Yurt Dışında Fransızca Eğitimi Ajansı" hariç, gelecek yıllarda yüzde 10 küçülmeye gidilecek. Tasarıya göre 2019 bütçe açığının 16,4 milyar avro artarak 98,7 milyar avroya yükseleceği tahmin ediliyor.
 • Toplumlar var olduğu sürece hükümet zorunlu olarak her zaman yoksullara karşı zenginler için bir güvenlik politikası oluşturur.
 • Oy kullanmak kadını alçaltır ve doğaya aykırıdır!Ulusalcı liderler ve ulusun temsilcileri,kadınların oy kullanmasını destekleyenleri vatana ihanetle suçladılar.Oy kullanma hakkını elde etmek için epey mücadele ettiler, ama en sonunda amaçlarına ulaştılar.Bu,Nil'in Kızları Birliği'nin başarılarından biri oldu. Fakat hükümet bu birliğin siyasi bir partiye dönüşmesine izin vermedi ve hareketin sembolü konumundaki Doria Şhafik'i ev hapsine mahkum etti.
  Bunda hiçbir tuhaflık yoktu. Neredeyse bütün Mısırlı kadınlar zaten ev hapsine mahkumdular.Babanın ya da kocanın izni olmadan bir adım bile atamıyorlardı ve birçoğu evden sadece üç vesileyle çıkıyordu: Mekke'ye gitmek için, kendi düğününe gitmek için ve kendi cenazesine gitmek için.
 • Kürtler; tarihin belli zaman dilimlerinde, içten ve dıştan dayatılan zorunluluklardan kaynaklı, yaşadıkları coğrafyadan ayrılmak zorunda kalmış, sürgün edilmişlerdir.

  Kürt coğrafyasının yer altı-yer üstü zenginliği ile Kürtlerin fiziksel ve aklî kabiliyetlerinden kendi sömürüleri için faydalanmak isteyen kolonyalist güçler, Kürtlerin kendi kökleriyle olan bağlarını koparmak için sürgünleri rutinleştirmiştir. Her gelen güç, adeta Kürtleri hayat damarlarından koparmak ile onları etkisiz bırakmak ve asimile etmek için bu yolu seçmiştir.


  Konya Kürt İlçeleri ve Köyleri

  Konya'da , 125 Kürt Köyü bulunmaktadır. Bunlar tamamı Kürt Nüfusu Olan Köy Sayısıdır. Ayrıca ortak yaşam köyleride bulunmaktadır pek çok sayıda .

  Bilinen büyük Kürt aşiretleri Konya iline bağlı Cihanbeyli ,Yunak, Kulu , Sarayönü ilçelerinde yoğun olarak bulunmaktadır bu ilçelerin köylerinin %90'ı Kürt'tür.

  Sürgünlerin Amacı

  Madde 12: Kürtler ufak tefek kâfilelere ayrılıp, silahlarından arındırılarak değişik bölgelere gönderilecek ve orada genel nüfusun (köyün, ilçenin, vilayetin) yüzde beşini geçmeyecektir.Kürt reisleriyle, molla ve nüfuz sahibi kişiler diğer kişilerle birlikte sevk olunacak ve orada bunlar, diğer kişilerle ilişkide bulunmayacak şekilde ayrılacak ve hükümet gözetimi altında bulundurulacaktır"

  Sürgün, daha güzel bir yaşam için verilen bir hediye değildir. Sürgün, zalim ve baskıcı sistemlerin kendilerine olan muhalefeti besleyen tarih, din, dil, kültür, iletişim, yaşam öğelerine dayanan halkı köklerinden koparıp, özgüvensiz, korkak, yozlaşmaya açık birey ve topluluklar olmaları için baş vurduğu ölümcül bir darbedir. Adeta vücudu ayakta tutan ve insanı yürüten kanın vücuttan çekilmesidir.

   

  Kürtlerin Orta , İç Anadoluya Geliş Nedeni Konya Kürtlerinin Gelişi 

  Osmanlı 17.yy'dan sonra girdiği sarsıntı dönemlerinde, artık Kürtlere yönelik yasalar çıkarılarak zorla dağıtılmaları ve hatta uzak yerlere sürgüne tabi tutulmaları söz konusu olmuştur. Karşı gelenlere saldırı ve katliamlar söz konusudur. İşte bu saldırı, katliam ve sürgünlere tabi tutulanlardan bir bölümü günümüzde İç Anadolu'da yaşayan Kürt toplumudur. Ama ne hikmetse yok olmuş toplulukların tersine, İç Anadolu Kürtleri 250 yıllık bir sürece rağmen, kendi dil ve topluluklarını koruma, yaşatma ve yaşama erdemliliğini gösterebilmişlerdir.


  İç Anadolu Kürtlerinin Yerleşim Bölgeleri Nereleridir ?

  Başta Konya iline bağlı Cihanbeyli,Yunak, Sarayönü, Kulu ilçeleri olmak üzere bu ilçelerin köylerinin % 90'ı Kürt köyüdür. Yine bu köylerle sınır olan Ankara'nın Haymana, Polatlı, Şereflikoçhisar ve Bala ilçelerinin Kürt köyleri ve onlarla sınır olarak Hirfanlı Baraj'ından itibaren Kırşehir'in Kaman ilçesi, Pisyan aşiretine mensup Kürt köyleri başlamaktadır. Kırşehir merkez köylerinin yarısı, Çiçekdağı kazasının % 60 'ı ve Boztepe kazasının ise % 80'i Kürt köyleridir. Burada Konya, Ankara ve Kırşehir il sınırları arasında olan Kürt yerleşim birimlerinin birbirine ya sınır oldukları veya arlarında çok az mesafe olduğu görülmektedir. Yine bu illere sınır Aksaray'da Kürtler vardır. Aksaray Kürtlerinin çoğu Kürtçe'nin "Dimilî / Zazaca" diyalektiğini konuşmaktadırlar.

  Yozgat Kürtleri; genellikle, Yozgat, Çorum, Tokat ve Amasya il sınırlarının kesiştiği bölgededir. Bu bölgeye serpiştirilmiş Kürt köyleri Çekerek, Zile, Alaca ve Ortaköy ilçelerine bağlıdırlar. Burada meskun köylerin sayısı 41'i bulmaktadır.

  İç Anadolu Kürt toplumunun kültür birliği içerisinde olan ancak, daha çok Kürdistan'la coğrafik yakınlığı olan Elbistan'la, Kayseri ili Sarız ilçesinin Kürtler'i ise yoğun bir nüfus birikimi arz etmektedirler.

  Bu incelememizde, Konya Kürtleri üzerinde duracağız.

  Aşiretler

  İç Anadolu Kürt aşiretlerinin en büyükleri kuşkusuz ki Reşvan, Canbeg, (Cihanbeyli) ve Şexbizini’lerdir. Bunun yanında yoğun bir nüfusa sahip Koçgiri ( Sanz ), Badili, Mahasi, Pisiyan ve Beski gibi aşiretlere de İç Anadolu’da rastlanmaktadır. Bir çok aşiret Kürdistan’dan küçük guruplar halinde sürüldükleri için Reşvan ve Canbeg aşiretleri arasında erimiştir. Bir aşiretler konfederasyonu olan Reşvan aşireti hakkında yazılı olan eski belge, Şerefname ve Osmanlı İmparatorluğu’nun iskan belgeleridir.


  Coğrafyacı Perrot, Haymana'lı Kürtlerle yaptığı söyleşilerden yola çıkarak, Kürtler'in enaz birkaç kuşak önce buraya geldiklerini açıklamaktadır. (Çev. Gabar Çiyan) Bu aşiretlerin mümkün olduğunca dağınık , birbirinden kopuk yerleştirilmeleri özellikle planlanmış ve uygulanmıştır.

  " 18.yy'ın ortalarından sonra Kulu çevresinde yeni köyler kuruldu. Bundan başka yaz boyunca gezinilen yaylalar, yerleşik hale dönüştürüldü. Günümüzde Kulu'da bulunan Kürt köylere - ki bunlar göçerlerin yerleşik hale getirilmesinden sonra inşa edildi - örnek verirsek , Dipdere'nin 1830'da, Celep'in 1839'da, Omeran (Tavşançalı)'nın 1886'da, Şerefli'nin 1863'de, Beşkardeş ve Karacadağ'ın 1870'de, Kırkpınar'ın 1886'da, Tuzkaya ve Yazıçayır'ın temelleri 1890'da atıldı." (Çev. G. Çiyan ) Türk devletinin Kürtlere yönelik zorunlu iskan ve daha sonraları sürgün siyasetleri günümüze kadar farklı şekillerde, devam etti. İç Anadolu'ya toplu aşiret iskanlarından sonra; Cumhuriyet Türkiye'sinin de sürgünleri eklenmiştir.

  Ağrı İsyanı'ndan sonra İç Anadolu Kürt köylerine bir çok Kürt gelmiştir. Bunlara verilen ad ise "Muhacir" olmuştur. Bu "Muhacirler" ordaki yerleşik Kürtlerle evlenerek kaynaşıp akraba olmuşlardır.

  Ve Son Olarak Konya Kürtlerinin Durumu Dil ve Kültürlerine Koruma Durumları

  Coğrafyamızdan sonra en büyük Kürt kolonisi olan İç Anadolu Kürtleri, kimliklerini koruyor. Hatta okuyan insanların aile içinde Türkçe konuşmasını "Xag Wirek" diyerek ayıplıyorlar.

  HADEP'in İç Anadolu Kürt yerleşim birimlerinde (sırasıyla; il, ilçe, kasaba, köy) aldığı oy oranı, burada Kürt kimliğinin bir resmini verir. Bu aynı zamanda, Kürt sorununu salt bir ekonomik sorun olarak gören devlet düşüncesinin de bilimsel, olmadığını, aksine çürüklüğünü ortaya çıkarıyor. Ekonomik olarak güçlü değerlere sahip ve bu düzlemde de iktisadi istemleri pek de olmayan İç Anadolu Kürtler'inde de, ilk planda coğrafyamızdaki gibi, kendini dayatan, Kürt kimliğini tanıyıp özgürce ifade edebilmesi istemi çıkıyor karşımıza.
 • "Adalet kanunda yazmaz.
  Adalet insanın vicdanıdır , yüreğindedir...."

  Hükümet Kadın
 • "Burada da durum farklı değildi . Hükümet kerhane önünden geçiyor, devlet erketeye yatıyor, vatandaşa da dut yemek düşünüyordu."