Meryem Betül A profil resmi
Meryem Betül A kapak resmi
İlme Vefa'da İslamî ilimler dersleri veriyor. Evli.
Vakit buldukça çocukluğumdan beri okuduğumu hatırladığım tüm kitapları ekleyeceğim. Tavsiye manasında paylaşım yapmıyorum. Sadece kayda alma...
Müderrise
Kocaeli
Kadın
21 okur puanı
18 Oca 2017 tarihinde katıldı.
İlme Vefa'da İslamî ilimler dersleri veriyor. Evli.
Vakit buldukça çocukluğumdan beri okuduğumu hatırladığım tüm kitapları ekleyeceğim. Tavsiye manasında paylaşım yapmıyorum. Sadece kayda alma...
Müderrise
Kocaeli
Kadın
21 okur puanı
18 Oca 2017 tarihinde katıldı.
İlme Vefa'da İslamî ilimler dersleri veriyor. Evli.
Vakit buldukça çocukluğumdan beri okuduğumu hatırladığım tüm kitapları ekleyeceğim. Tavsiye manasında paylaşım yapmıyorum. Sadece kayda alma...
Müderrise
Kocaeli
Kadın
21 okur puanı
18 Oca 2017 tarihinde katıldı.

Şu anda okudukları 30 kitap

 • Ruhu-l Furkan Tefsiri
 • Letâifu'l İşârât - Kur'an-ı Kerim Tefsiri
 • Tefhimu'l Kur'an 1.Cilt
 • Sahih-i Müslim Muhtasarı
 • Cem'ul-Fevaid
 • Erdemli Yol
 • Müfredat Kur'an Kavramları Sözlüğü
 • Câmiü's-Sağir
 • Kütüb-i Sitte 17. Cilt
 • Kütüb-i Sitte 14. Cilt
 • Kütüb-i Sitte 13. Cilt
 • Müsned
 • Müsned
 • Bahrü'l-Medid Cilt 1
 • Kuran-ı Mecid Ve Tefsirli Meal-i Alisi
 • Hak Dini Kur'an Dili 1. Cilt
 • Büyük Kuran Tefsiri
 • Esbabı Nüzul (15 Cilt)
 • Tefsir-i Kebir
 • Esma-i Hüsna Sırlarıyla Cuma Sohbetleri 1. Cilt
 • İlimler Ve Yorumlar İlimlere Bir Başka Bakış
 • Çocuklar ve Gençler İçin Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi
 • Mektubat-ı Rabbani (8 Cilt Takım)
 • Ayet ve Hadislerle Açıklamalı Kur'an-ı Kerim Meali
 • İnanç Psikolojisi
 • Fi Zılal'il Kur'an
 • İhyâ-u Ulûmi'd-Dîn
 • İnsan İnsana
 • İman ve İslâm Atlası
 • Çile

Okuduğu kitaplar 1546 kitap

 • Delinin Biri
 • Müceddid Şah Veliyullah Dehlevi / Tasavvuf Anlayışı Islahat Çalışmaları
 • Başarının Manevi Sebepleri
 • Anne Baba Lütfen Beni Anla
 • İlahi Kelamın Müstesna Grameri
 • TED Konuşmaları
 • İnsan Felsefesi
 • Beni Kandıramazsın
 • Bilim Tarihi Sohbetleri
 • Gencine-i Letaif