Seher Nur Tamdan, Aşk Kapıyı İki Kere Çalar'ı inceledi.
3 saat önce · Kitabı okudu · 14 günde · Beğendi · 10/10 puan

Çok ama çok güzel bi son okumaya başladığımda bir an bırakmak istedim ama kesinlikle çok hoş bir ikilem hikayesi Bir an bunun filmi var mi acaba diye düşündüm

Yunus, bir alıntı ekledi.
9 saat önce · Kitabı okuyor

İkilem...
SONSUZ ÜÇ
Dünyada iki erkek var
Her zaman karşıma çıkan
Biri sevdiğim adam
Ötekisi beni seven.

Birisi karanlık gecelerimin
Düşlerinde bile can evimdedir
Öbürü kalbimin önünde bekler
Bekler durur ama açılmaz kapı.

Birinin sadece soluğu yeter
Beni mutluluğa ulaştırmaya
Öteki ömrünü bağışlar bana
Kalkıp geri vermem bir saatini.

Birisi kanımın sıcaklığında
Aşkın öz türküleriyle yaşar
Öbürü can sıkıcı günlerim içinde
Umutsuz koşar.

Her kadın bu ikili yaşamı tadar
Sevilenle seven arasında
Ama bir kez tek kişi olur o iki insan
Yalnız bir kez her yüzyılda !

....Tove Ditlevsen...

Dünya Şiir Antolojisi 1, Ataol Behramoğlu (Sayfa 516 - Pozitif yayıncılık)Dünya Şiir Antolojisi 1, Ataol Behramoğlu (Sayfa 516 - Pozitif yayıncılık)
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
 18 Mar 23:51 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Sosyalist bir sanatçının da yaptığı şeyler için mücadele etmesinin,
inandığı şeyler uğruna gayret göstermesinin normal olduğu düşün-
cesinde benimle hemfikir misiniz?
Bundan hiç şüphem yok. Öyle bir sanatçı her halukarda mü­
cadele etmek için doğmuştur. Özellikle de kendi inançları için
mücadele etmekten bahsediyorsanız. !nsanların, benim gerçek-
leri ifade edemeyen zayıf bir insan olduğum yönündeki suçla-
malarını işitmek, inançlarıının mahkum edilmesini işitmek be-
nim açımdan çok acı oldu. Öte yandan, yaratıcı bir iş yapan her-
kes bu mücadeleyi hisseder, çünkü muazzam, korkutucu bir di-
renişle karşı karşıyayken bile zihninde imgeler yaratır. Yaratıcı­
lığına yönelen bütün bu darbelerin köşetaşı sanatçının kendisi-
dir. Bana öyle geliyor ki, en dehşetli, en uzlaşmaz mücadele in-
sanın kendi kendisiyle mücadelesidir. Bu yüzden de uzun za-
man öncesinde yaşanmış başka bütün mücadeleler normal, do-
ğal bir hayatın parçalarıdır. Rublev filminde, Rus kültürüne, Rus
halkına, Rus ruhuna, tarihe karşı sevgimi, hassas duygularımı
gösterınem gerektiğini hissettim. Rusya'nın yüzyıllar boyunca
hep Batı ile 'yaban' Doğu arasında kaldığı unutulmamalı. Rusya
o dönemde, Avrupa'nın uğraştığı şeylerle uğraşmıyordu. Avru-
pa'da o dönemde Rönesans yaşanıyordu. Rusya'nınsa o tarihler-
de Tatariara direnmesi gerekiyordu. Işte, o döneme hakim olan
ciddi koşulları resmetmek istedim. Kişiliğinin büyüklüğüyle ül-
kesine inanç, ümit ve sevgiyi geri verebilen bir ressamın hika-
yesini aniatmayı amaçladım. Onun halkına duyduğu sevgiyi,
onların geleceğine duyduğu inancı. Rublev'i incelemiş olan sa-
nat tarihçileri de buna katılıyorlar. Ayrıca, rahat bir koltukta
gevşemeye benzeyen 'hoş' filmler yapmamak gerekiyor. Bunlar
aslında Matisse'in sözleri. Bu tavrı benimseyerek, filmimi izle-
miş ya da izieyecek olan milyonlarca insana derin saygıını ak-
tardığıma inanıyorum.
Şimdi de biraz Ivan'ın Çocukluğu'ndan, ilk uzun metraj lı filmi-
nizden konuşalım. Sizden bir alıntı yapıyorum: "Tipik bir gençlik
filmi. O sıralarda tutarlı, üzerine düşünülmüş bir kavrayışım yoktu,meselelerle basit bir biçimde uğraşıyordum." Sorum şu: 1lk filmi 'ba-
sit bir biçimde' çekmek gerçekten bir hata mıdır?
Bilmiyorum. Ivan'ın Çocukluğu'nu iki yıl önce tekrar izledim,
yönetmenin kendi zevkine ters düştüğü, 'duygusal olarak' daha
güçlü olması gereken çok fazla sahne olması anlamında bana za-
yıf bir film gibi göründü. Insan kendi diliyle konuşmalı. Ivan'ın
Çocukluğu, kendisini nasıl ifade edeceğini pek bilmeyen, kendi
dilini hala bulmamış genç bir adamın imzasını taşıyor.
Filmlerinizin kahramanları arasında, Ivan, Rublev, Solaris'teki
Kris arasında bir süreklilik, bir ilişki görüyor musunuz? Görüyorsa-
nız, bu ilişkinin nasıl bir niteliği var?
Aralarında bir bağlantı olduğu aşikar, çünkü bu üç filmdeki
üç karakter kritik bir ikilem içinde analiz ediliyor; ya ölüyarlar
ya da inançlarını bırakıyorlar. Ya da basitçe pes ediyorlar. Bana
öyle geliyor ki, insanın kaçınılmaz olarak bir tercih yapmakla
karşı karşıya kalacağı umutsuz bir duruma ya da bir çıkınaza
sürüklenmesi eğilimi, bütün bu kahramanları birbirine yaklaş­
tıran öğedir. Benim adıma, bunun bir insan için ne kadar zor ol-
duğunu söylüyorlar. Insan olmanın ne kadar zor olduğundan
dem vuruyorlar. Bazen pes etmek daha kolay olabilir. Insanın
inançlarına sadık kalmasıysa çok daha zordur. Ivan bırakıyor,
çocukluğu geçip gitsin, faşizme karşı mücadele etmek için ço-
cukluğundan vazgeçiyor ve bir yetişkin oluyor. Rublev çektiği
çilede yalnızca güç değil, anlam da buluyor ve böylece davranış­
ları hakkında bir perspektif ediniyor. Solaris'te insanlık dışı ko-
şullara bırakılan Kris, insanlığını koruyor. Çünkü o uzay istas-
yonundaki insanların çözmeleri gereken tek bir sorun var: O da
nasıl insan kalacakları. Bu sorunu çok farklı biçimlerde ele alı­
yor hepsi de. Insanın, bu kadar büyük bir karar gerektiren böy-
le inanılmaz bir durumda bile kahramanlarının karakterlerini
incelemesi kuşkusuz ilginç. Kahramanların üçü de inançların-
dan vazgeçmiyor, kendilerine sadık kalıyorlar. Olacak şeylere
rağmen bireyselliklerini koruyorlar. Bu anlamda bu üç kahra-
man bir bütün oluşturuyor.

Şiirsel Sinema, Andrey TarkovskiŞiirsel Sinema, Andrey Tarkovski
Toprak, bir alıntı ekledi.
14 Mar 23:06 · Kitabı okuyor

Etik ikilem
Hiçbir kültürel zenginliği,ilginç sorunsalı veya özel bir dramatik yapısı olmayan Amerikan romantik komedileri veya polisiyelerinin seyirciler tarafından soluksuz izlenmesinin nedenlerini seyircinin birikimsizliginde aramak,oldukça naif bir çözümdür.

Senaryo Kitabı, Öktem Başol (Sayfa 262)Senaryo Kitabı, Öktem Başol (Sayfa 262)
Muhammer Ünal, Kürk Mantolu Madonna'yı inceledi.
13 Mar 22:20 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Türk öykü ve romancılığı üzerine Kemal Tahir'in yerinde tespitlerini bir daha saygıyla karşılıyorum. Olay ve örgü bağlamı önemli bir arıza. Raif Efendi reel dünyanın sıradan insanı iken fantastik kurguyla sonlanan, kızını gördüğü sahne, yıkım. Oysa ne güzel serimlenmişti Raif Efendi'nin gün aydılığında ki budalalık dolu tembel yaşamı. Zor, bizde roman zor zeneat. Misal, bakkala gidecek kimse yok, küçük kız karşı çıkıyor, anne ikilem yaşıyor. O bağlam içinde Raif Efendi bakkala gidiyor... Realist bakış sentezine ters. Biraz,Yeşilçam senaryolarının ilk atası gibi...

Betusch in Booksland, Aradaki Nehir'i inceledi.
11 Mar 23:54 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 10/10 puan

Post-colonial döneme ait olan eser Kenyalı yazar Thiong'o tarafından yazılmıştır.

Eserde sömürge döneminin başlangıcı, Beyaz Adam'ın Kenya topraklarına nasıl yerleştiği ve Kenya kültürünü nasıl paramparça ettiği anlatılıyor. Bununla birlikte Kenya topraklarında bir ikilem başlamıştır: kimlik ikilemi, dini ikilem, kültür ikilemi... Baş karakterimiz Waiyaki, tüm bu ikilemler arasında ortak noktayı bulmak için canla başla mücadele etmektedir. Peki onun bu mücadelesi sonuç verdi mi dersiniz? ...

Tavbanu, bir alıntı ekledi.
11 Mar 16:49 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Belki de hepimizin çoğu zaman yaşadığı ikilem paradoksu bu..!!!
Mesele aklın kabul ettiğini, kalbe anlatmaktı. Iste onu beceremiyordum.

Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit (Sayfa 201 - Everest cep)Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit (Sayfa 201 - Everest cep)
Sena Nur, Uzakların Şarkısı'ı inceledi.
10 Mar 18:50 · Kitabı okudu · 3 günde · Puan vermedi

Bazı kitaplar vardır hem bitirmek için can atarsınız, hemde bitmesin diye okumaya kıyamazsınız. Bu ikilem sizi fazlaca yorar. Ben de bu ikilimde kaldım ama merakım olayın kurgusu, sıcacık samimi oluşu beni kolumdan yakaladı ve bırakmadı. Bence aşırı keyifli bir kitap..