{YALINKILIÇ}, bir alıntı ekledi.
 19 saat önce · Kitabı okuyor · Beğendi

Ebu Musa el-Eş'ari (r.a) dan
Resûlüllah (s.a.v) : İyi bir kimseyle oturmak ile kötü bir kimseyle oturnak; misk taşıyan ile körük üfleyene benzer. Misk taşıyan ya sana miskten bir parça verir ya da sen ondan bir parça satın alırsın ya da ondan güzel kokular duyarsın. Körük üfleyen ise ( bu üfürme ile) ya senin elbiseni yakar ya da ondan pis kokular duyarsın . Buyurmuştur

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 218)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 218)
{YALINKILIÇ}, bir alıntı ekledi.
22 Mar 21:59 · Kitabı okuyor · Beğendi

Abdullah b. Amr. (r.a) dan
Resûlüllah (s.a.v): Dünya faydalanılan bir nimettir(metadır.) Dünya nimetinin en hayırlısı ise saliha bir kadındır. Buyurmuştur

Riyazü's-Salihin, İmam NeveviRiyazü's-Salihin, İmam Nevevi
{YALINKILIÇ}, bir alıntı ekledi.
22 Mar 21:55 · Kitabı okuyor · Beğendi

Ebu Said el-Hudri (r.a)'dan
Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Cennet ve Cehennem atıştılar, Cehennem: Bende, zorbalar ve büyüklenen kibirliler var. Dedi. Cennet de : Bende de zayıf ve yoksullar var. Dedi. Bunun üzerine Allah ikisinin arasını şöyle buldu: " Ey Cennet sen, Benim rahmetimsin. Ben, seninle dilediğime rahmet ederim. Ey Cehennem sende, Benim azabımsın. Ben, seninle dilediğime azap ederim. Her ikinizede de dolu dolu yetecek halk vardır. Buyurmuştur.

Riyazü's-Salihin, İmam NeveviRiyazü's-Salihin, İmam Nevevi
{YALINKILIÇ}, bir alıntı ekledi.
22 Mar 21:35 · Kitabı okuyor · Beğendi

Numan b. Beşir (r.a) dan
Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Birbirlerine merhamet, şevkat ve sevgi konusunda mi'minler bir vücud gibidir. Vücudun bir organı rahatsız olursa, diğer organlar uyumadan, hararetle birbirlerini ona çağırırlar. Buyurmuştur.

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 152)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 152)
Eypdndr, bir alıntı ekledi.
 22 Mar 08:59

‘ Hayâ ancak hayır getirir. ‘

Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem)

( Buhari, Edeb 77; Müslim, İman 60)
Dualarda buluşmak duasıyla..
Hayırlı Kandiller

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 263)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 263)
Satır Arası Hiçlik, bir alıntı ekledi.
21 Mar 19:05

"Allah'ın rızasını hesaba katarak yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya kadar hepsinin mükâfatını alacaksın."

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 158)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 158)
Eypdndr, bir alıntı ekledi.
21 Mar 15:07

‘ Kişi sevdiğiyle beraberdir.. ‘

(Buhari, edep 96, Müslim, Birr 165)

‘ Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ’

Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 156)Riyazü's-Salihin, İmam Nevevi (Sayfa 156)
mukavvadan adam, bir alıntı ekledi.
20 Mar 21:50 · Kitabı okuyor

Dünyada yükselen bir şeyi alçaltmak Allah'ın değişmez kanunudur.

Riyazü's Salihin 3.Cilt, İmam Nevevi (Sayfa 160 - Esra yayınları)Riyazü's Salihin 3.Cilt, İmam Nevevi (Sayfa 160 - Esra yayınları)